Waar deze informatie vandaan komt Picture

English German French Italian Dutch

[Vertaald door Marjan Boonen, cattery Boonland.]

Deze tekst is geplaatst om fokkers en eigenaren die in aanraking komen met dit nare probleem te helpen. Let wel, ik ben geen expert en heb geen diergeneeskundige opleiding. Er is recentelijk echter wel een op diergeneeskundig gebaseerde onderzoekgroep opgericht. U kunt nu onze informatiepagina downloaden. Deze kunt u afdrukken en meenemen naar uw dierenarts. Er zal meer informatie beschikbaar komen, naarmate we meer (h)erkend worden, opdracht geven voor studies en een vragenlijst samenstellen met de hulp van een epidemioloog. Wordt lid van onze groep als u ons werk wilt ondersteunen! Bezoek hiervoor: www.think-project.org!

U mag deze informatie printen, downloaden en verder gebruiken als u daarbij de bron vermeldt (gebruik hiervoor de URL), de naam van de schrijver en de "waarschuwing" dat ik geen dierenarts ben. Dit om te voorkomen dat lezers misleid worden. Voor informatie die door een dierenarts is voorbereid, kun u gebruik maken van het diergeneeskundige artikel wat hieronder is gelinkt.

Ik heb informatie verzameld van fokkers die ervaring hebben met KPB, zodat het kan worden doorgegeven aan hen die zichzelf er mee geconfronteerd zien, maar geen informatie hebben over hoe er mee om te gaan. Ik wil allen voor hun bijdragen bedanken. Zelfs het kleinste beetje informatie helpt. Deze webpagina is GEEN kritisch artikel over fokken of fokkers- geen enkele goede fokker zal moedwillig kittens fokken die KPB krijgen. Als u een nest met KPB hebt of één kitten met een platte borstkas, zou ik dankbaar zijn voor welke informatie dan ook. Ik zal dit toevoegen aan overige informatie die er is om anderen te helpen. Dit artikel is erg lang om zoveel mogelijk door te geven over wat ik heb geleerd over dit probleem. Ik geloof niet dat je hierover teveel informatie kunt krijgen, maar excuses voor de lengte!

Verder...
Naar de indexpagina van dit artikel