Genetikk Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Arvelig muskelsvinn (myopati, spastisitet)

Det finnes en arvelig sykdom, vanligvis bare kalt myopati (tidligere "spastisitet"), som forårsaker forringelse av musklene i skuldrene og bekkenet. De første symptomene på sykdommen vises vanligvis mellom 2 uker og 6 måneder. Den berørte kattungen vil vanligvis trekke seg tilbake og være roligere enn sine søsken. Deretter vil de få problemer med å holde hodet oppe, og de kan også gå litt unaturlig. Sykdommen, som det ikke finnes noen kur mot, vil føre til at katten dør, vanligvis før den rekker å bli voksen.

Denne sykdommen er nedarvet av et enkelt resessivt gen.

Neste...