Genetica Picture

English Chinese Spain French Italian Dutch Norwegian Swedish Portuguese Taiwanese

Conclusie

  • Gezonde katten: Fok alleen op gezonde katten!
  • Effectieve populatie: Wees er zeker van dat u een effectieve populatie heeft, die groot genoeg is! Het inteeltcoëfficiënt van 5 generaties zou gemiddeld maximaal 2.5% van alle paringen mogen zijn. Maximaal ongeveer 5% van 10 generaties.
  • Inteelt: Doe geen paringen tussen katten die nauwer verwant zijn dan neef en nicht (maximaal ongeveer 6.25% van 4-5 generaties)!
  • Openheid: Wees open over mogelijke problemen in de contacten met andere fokkers. Het zal op den duur zinvol zijn voor iedereen!
  • Geen paniek: Vermijd zowel uw kop in het zand te steken als een al te strenge selectie tegen mogelijke gezondheidsproblemen te eisen!