Internetkurser med PawPeds Picture

Choose your language:
English Swedish Dutch/Flemish French German Italian Polish Czech

PawPeds började under hösten 2007 att ge internetkurser i PawAcademy. Den första kursen hölls på svenska och därefter har verksamheten utökats med kurser på andra språk.

Vår kurs är en grundläggande kurs om kattens skötsel och om kattuppfödning och kursen är uppdelad i tre steg. Grundkurs steg 1, eller G1 som vi förkortar den, handlar huvudsakligen om kattägande. Den är lämpad för nybörjare, men även mer erfarna uppfödare kan ha glädje av den. Man måste nämligen gå steg 1 för att senare kunna gå steg 2 och steg 3 av utbildningen. Vi har ju alla en del luckor i vårt kattvetande dessutom, så det skadar inte att gå en grundkurs för att fylla i dessa luckor och repetera lite.

Steg 2 av grundkursen, G2, handlar huvudsakligen om att föda upp en kull med kattungar. Steg 3, G3, går mer in på selektiv avel, genetik, hälsoarbete med mera. Den kursen kommer att passa för uppfödare som har haft någon kull åtminstone, och som redan har gått steg 1 och 2 i utbildningen.

Förutom grundkurserna planerar vi att göra rasspecifika kurser, och även några andra typer av kurser. Men nu ska vi först fokusera på de tre stegen i grundkursen!

Anmälan till kurs

Inbjudningar kommer via mejl till dem som står närmast i kö på intresselistan.

För att komma med på intresselistan för G1-kursen på svenska anmäler du dig online genom detta formulär:

Anmäl till G1

Kursavgiften för G1 ligger för vårterminen 2018 på 400 kr. Detta kan komma att ändras i framtiden. Du betalar först när du har erbjudits en plats.

Observera att kurserna kräver en del arbete från deltagarnas sida! De flesta av våra elever ägnar ca 2-5 timmar i veckan åt G1-kursen, en del mer, lite beroende på bakgrundskunskaper och studievana.

Villkor (sammanfattning)

Observera att anmälningsavgiften inte betalas tillbaka vid avhopp eller om man ångrar sig innan kursstarten, oavsett anledning. Man kan heller inte räkna med att få en ny plats vid ett annat tillfälle utan att betala igen.

Vi gör ingen skillnad på orsaken till avhoppen. Ofta handlar det om mycket personliga skäl som vi inte anser att vi ska gräva i för att bedöma hur goda skäl eleven hade att hoppa av.

Vid mycket tidigt avhopp, företrädesvis innan kursstarten, kan vi i vissa fall ordna det så att anmälningsavgiften kan få vara innestående till ett senare kurstillfälle. Detta gäller endast under förutsättning att vi kan fylla platsen med en annan sökande. Den anmälda har dock inte rätt att kräva att vi ska ordna med detta.

Efter avhopp under pågående kurs kan vi ibland erbjuda elever möjlighet att hoppa in på en annan kurs när någon elev på den kursen hoppar av. Det förutsätter förstås att den eleven hoppar av ungefär lika tidigt eller tidigare i kursen som den eleven gjorde som tar över platsen. Ju senare man har hoppat av desto större är chansen att vi kan ordna med en sådan reservplats. Vi gör vad vi kan för att hjälpa till, men vi kan inte garantera att vi kan lösa det i samtliga fall. Om man vill försäkra sig om en egen plats så snart som möjligt anmäler man sig i vanlig ordning och betalar en ny avgift när inbjudan kommer. Man får då en ny plats ända från kursstarten.

G1 - Grundkurs 1 - Kattägande


Picture

©PawPeds

Kurs G1 har följande innehåll:

 • Anatomi, en introduktion
 • Beteende
 • Grundläggande information om mat och näringsbehov
 • Innekatt - utekatt
 • Hur hittar man rätt uppfödare?
 • Raskatt - huskatt
 • Lagar och regler när man köper katt
 • Köpeavtal
 • Säker kattmiljö
 • Förgiftning
 • Sand och sandlådor
 • Kastrering
 • Hälsokontroller
 • Vaccinationer
 • Den gamla katten
 • Parasiter
 • Vanliga sjukdomar och hälsoproblem
 • Hälsoprogram
 • PawPedssajten och databaserna
 • Kattraser
 • Kattfärger
 • Utställningar
 • Avel?

Denna kurs sträcker sig över sex veckor. Kursdeltagarna får läsa artiklar, göra tester, skriva små uppsatser och lösa problem i anslutning till artiklarna. Det finns både obligatoriska grupparbeten och individuella arbeten som ska genomföras.

Hela kursen genomförs via internet. Man sitter alltså hemma och arbetar, men för vissa av uppgifterna ska man ha kontakt med andra kursdeltagare. Detta sker i första hand genom gruppforum på kurssajten.

Examenskokard

Kattägare och uppfödare som deltar i kursen och klarar examensuppgifterna listas på en särskild sida i PawPeds. De kommer också att ha rätt att på sin hemsida och i annan annonsering använda den banner som finns här ovanför, för att visa att de har gått denna kurs. Det finns liknande banner för G2 och G3. Dessa banner är till för att uppmuntra nya uppfödare att lära sig mer om katter och kattuppfödning innan de börjar föda upp. Vi tycker också att de som anstränger sig för att lära sig mer ska få ett erkännande för det, och detta är ett sätt att ge det. Det visar dessutom potentiella kattungeköpare att uppfödaren i fråga har gått dessa kurser och därför har en del kunskaper.

Fortsättningen...

Om du redan har gått G1 och skulle vilja gå G2, kontakta Course Management för att komma med på kölistan! Observera att G2 endast är öppen för den som läst och klarat G1-kursen!

Läs mer om G2-kursen här!

Liten lägesrapport

Kölistan till G1-kursen på svenska upptar för närvarande 179 namn. Våra fyra vårkurser är fullbokade. Nästa kurser planeras till hösten 2020. Välkommen att registrera dig för G1 på svenska!

Senast uppdaterat 2020-04-12