Kursy Internetowe PawPeds Picture

Choose your language:
English Swedish Dutch/Flemish French German Italian Polish Czech

Kursy na poziomie G1 w języku polskim odbywają się 1-3 razy w ciągu roku. Na kurs możesz zapisać się tutaj:

Zapisy na kurs G1

Opłata za kurs obecnie wynosi w przybliżeniu 49 euro (plus opłaty za wykonanie przelewu zagranicznego). Kwota ta w przyszłości może ulec zmianie. Opłaty za kurs nie należy dokonywać dopóki nie zaoferujemy Tobie miejsca na kursie. Jeżeli nie otrzymasz miejsca na zbliżającym się kursie, zostaniesz zapisany na listę oczekujących, a zaproszenie otrzymasz później.

Ważne: Powyższe kursy wymagają nieco pracy od uczestników. Większość naszych studentów poświęca około 2-5 godzin tygodniowo na kurs G1, niektórzy więcej, w zależności od wcześniej posiadanej wiedzy oraz tempa pracy. Rozważając akceptację zaproszenia, prosimy aby wziąć to pod uwagę.

Warunki uczestnictwa

W przypadku rezygnacji opłata za kurs nie podlega zwrotowi. Dotyczy to rezygnacji zarówno przed rozpoczęciem kursu, jak i w trakcie jego trwania, niezależnie od powodów uzasadniających taką decyzję.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wzięcia udziału w kursie w innym terminie bez uiszczenia ponownie pełnej opłaty za kurs.

Powody, dla których Uczestnik rezygnuje z kursu lub zmienia zdanie, nie mają wpływu na tą decyzję. Przyczyny bywają bardzo osobiste, a ich znaczenie dla każdego inne, stąd nie czujemy się na siłach, aby je weryfikować lub oceniać ich istotność w kontekście uczestnictwa w kursie.

Jeśli Uczestnik, który opłacił kurs, poinformuje nas dostatecznie wcześnie, że nie może w nim wziąć udziału - a więc przed jego rozpoczęciem - w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zaliczenie opłaty na poczet przyszłego kursu. Będzie to możliwe jedynie wtedy, gdy na to miejsce znajdziemy innego Uczestnika. Jednakże, pomimo naszych starań, nie zawsze jest to możliwe. Nie możesz oczekiwać, że zawsze będziemy w stanie zaproponować z takie rozwiązanie.

W bardzo rzadkich sytuacjach, dla Uczestnika który zrezygnował z kursu w trakcie jego trwania, pojawia się możliwość dokończenie kursu w innym terminie. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy inny Uczestnik zrezygnuje w trakcie jednego z następnych kursów. Osoby rezygnujące muszą być na podobnym etapie kursu. W konsekwencji, im później Uczestnik rezygnuje z kursu, tym większe ma szanse na jego dokończenie w przyszłości, bez konieczności ponownego uiszczania opłaty. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Kursantom, ale oczywiście nie możemy zagwarantować takiego rozwiązania.

Jeżeli uczestnik chce mieć pewność, że będzie mógł dokończyć kurs w przyszłości, to powinien ponownie zapisać się na kurs i opłacić w nim uczestnictwo, gdy wyślemy kolejne zaproszenie. Takiemu Uczestnikowi przyznawane jest nowe miejsce od samego początku kursu.

Uczestnicy kursu mają obowiązek przestrzegania harmonogramu kursu. W uzasadnionych przypadkach osoby prowadzące kurs lub administratorzy kursu mogą wyrazić zgodę na pewne odstępstwa i przyznać dodatkowy czas na wykonanie pracy, ale Uczestnik powinien zwrócić się o dodatkowy termin z wyprzedzeniem. W sytuacjach, gdy Uczestnik nie przestrzega harmonogramu kursu, jego udział w kursie może zostać zakończony, zaś Uczestnik wydalony z kursu bez jego zaliczenia. Mają wtedy zastosowanie takie same zasady, jak w przypadku osoby, która rezygnuje z kursu w trakcie jego trwania.

Zabronione jest używanie prac innych osób i przedstawianie ich jako własnych. To jest oszustwo, którego rezultatem jest usunięcie winnych (w tym osoby, która takie zadanie przekazała) z listy uczestników kursu, ewentualne pociągnięcie do dalszej odpowiedzialności - według uznania administratorów kursu..

Zabronione jest kopiowanie tekstu, w części jak i w całości, z innych źródeł bez podania bibliografii, bądź ukrycie pochodzenia tekstu, w celu przypisania sobie autorstwa danej wypowiedzi i wykonania zadania. Jest to plagiat, którego konsekwencją jest niezaliczenie zadania lub usunięcie z kursu, lub ewentualne pociągnięcie do dalszych konsekwencji prawnych - według uznania administratorów kursu.

PawPeds jest właścicielem wszystkich dóbr intelektualnych, w tym dotyczących pomysłów, informacji technicznych, praw autorskich, rysunków, fotografii, wykresów, szkiców i raportów końcowych, zaleceń, opinii zwrotnych, tłumaczeń, danych i protokołów opracowanych przez personel PawPeds, mających związek przedmiotowy z kursem (dobra intelektualne).

Bez względu na okoliczności i w każdej sytuacji, PawPeds ma prawo do korzystania z dóbr intelektualnych w celu przeprowadzania badań, nauczania lub w celach administracyjnych.

Materiały opublikowane na platformie kursu, jak i na stronie PawPeds, podlegają ochronie praw autorskich, i stanowią własność PawPeds, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Uczestnik kursu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, takich jak materiały kursu, jak również treść zadań, odpowiedzi oraz opinii zwrotnych odnoszących się do zadań, zarówno w czasie trwania kursu jak i po jego zakończeniu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej i Uczestnik uzyskał zgodę Administratora PawPeds.

G1 - Kurs podstawowy 1 - Posiadanie kota

Picture

©PawPeds

W trakcie trwania kursu G1 poruszane są następujące zagadnienia:

 • Anatomia, podstawy
 • Zachowanie
 • Informacje podstawowe dotyczące karm i żywienia
 • Kot wychodzący czy nie?
 • Jak znaleźć właściwego hodowcę kotów
 • Kot rodowodowy czy wielorasowy/domowy?
 • Regulacje prawne i zasady dotyczące zakupu kota
 • Umowy
 • Bezpieczne środowisko dla kota
 • Zatrucia
 • Kuwety i żwirek
 • Kastracja/sterylizacja
 • Kontrola zdrowia
 • Szczepienia
 • Koty w podeszłym wieku
 • Pasożyty
 • Często występujące choroby i problemy zdrowotne
 • Programy zdrowotne
 • Baza danych PawPeds
 • Rasy kotów
 • Kolory kotów
 • Wystawy kotów
 • Hodowla?

Kurs trwa 6 tygodni. Studenci zapoznają się z materiałami, robią testy, piszą krótkie eseje i rozwiązują problemy związane z udostępnionymi artykułami. Praca odbywa się zarówno w grupach jak i indywidualnie.

Cały kurs jest prowadzony przez Internet. Pracę można wykonać nie ruszając się z domu. Wykonanie niektórych zadań wymaga jednakże współpracy z innymi Uczestnikami. Odbywa się ona głównie na forum dostępnym na platformie kursu.

Baner egzaminacyjny Rozeta

Nazwiska właścicieli kotów oraz hodowców, którzy uczestniczyli i ukończyli kurs, są umieszczone na liście publikowanej na oddzielnej podstronie kursu PawPeds. Osoby te mają prawo do używania banneru rozety przedstawionej powyżej, potwierdzającej, że zakończyli ten kurs. Podobne banery rozety są używane przez Uczestników, którzy ukończyli kursy G2 i G3. Ma to na celu zachęcanie początkujących hodowców do nauki o kotach i hodowli zanim rozpoczną pracę hodowlaną. Uważamy również, że osoby, które wkładają wysiłek w to aby pogłębić swoją wiedzę, powinny być rozpoznawalne, i jest to jeden ze sposobów aby przypisać należne im zasługi.

Kontynuacja...

Jeżeli już uczestniczyłaś/uczestniczyłeś w kursie G1 i pragniesz zapisać się na kurs G2, prosimy o kontakt e-mailowy z Course Management w celu umieszczenia twojego nazwiska na liście osób oczekujących. Zauważ proszę, że kurs na poziomie G2 jest dostępny jedynie dla osób, które uprzednio zaliczyły kurs G1.

Aktualnie prowadzimy kursy G2 w następujących językach: angielskim, holenderskim, niemieckim i szwedzkim. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w jednym z nich. Jeżeli jednak wolisz poczekać na kurs G2 dostępny w języku polskim, prosimy zaznacz to w momencie zapisywania się na kurs.

Sprawozdanie

Lista osób oczekujących na kurs G1 w tym momencie zawiera około 90 chętnych. Kurs wiosenny 2020 jest w pelni zarezerwowany. Następny kurs G1 w języku polskim jest zaplanowany na jesien 2020.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w naszych kursach!

Ostatnia aktualizacja 2020-04-12