Å oppfostre et kull
kanskje gøy, aldri enkelt
Picture

English Chinese German Danish Spanish French Italian Dutch Norwegian Polish Portuguese Russian Swedish Taiwanese Czech

[Oversatt av Ann Therese Hardy-Olufsen]

Å tolke stamtavler

Kunnskap om stamtavler er ofte undervurdert. For mange nybegynnere innen avl tar det en stund før man innser hvor viktig dette er, og man lærer etterhvert hva man skal se etter i en stamtavle.

Ofte oppdager man at katten man først kjøpte ikke lenger oppfyller forventningene når det gjelder f.eks stamtavlen. Årene etter at man har kjøpt sin første avlskatt får man mer innsikt i linjene bak den. Det har hendt mer enn en gang at man ikke er helt fornøyd med det man får vite. For eksempel kanskje fordi slektningene har blitt brukt mye i avl og at det derfor er vanskelig å finne en passende partner, eller så oppdager man at en av kattene i stamtavlen har arvet ned dårlige egenskaper til noen av avkommene, som genetiske defekter eller svakheter i forhold til rasestandarden.

Mange vet ikke hva de skal se etter i en stamtavle. Det faktum at katten har en stamtavle betyr at den er renraset. I noen raser er utparringer med andre raser tillatt. For noen andre raser er RIEX-stamboken fortsatt åpen og katter uten stamtavle, men som oppfyller mange av kravene på rasen kan benyttes for utparringer. I begge tilfellene gjøres dette for å utvide genpoolen. Det finnes strenge regler for disse utparringene som beskriver hvilke katter som får parres ut og hvilke som ikke får brukes til utparringer i en bestemt rase.

Til tross for dette har det før i tiden skjedd en del uønskede utparringer som fremdeles skaper en del problem hos noen raser, f.eks det ikke tillatte maske-genet (Siameser farge) hos Maine Coon.

Hvordan kan du vite om din katts stamtavle er riktig? Visse europeiske katteforbund noterer på stamtavlen hver katts EMS-kode. For en Norsk Skogkatt er det "NFO", for Hellig Birma er det "SBI" og for en Maine Coon "MCO". Om beskrivelsen på stamtavlen sier "XSH" eller "XLH" så innebærer dette at katten ikke er renraset. (XSH står for korthåret huskatt - Domesticated Shorthair, "XLH" står for langhåret huskatt - Domesticated Longhair.) Du kan også finne beskrivelser som "exp 1e generation" eller noe lignende i stamtavlen. (Der "exp" står for experiment). Igjen betyr det at du har å gjøre med en ikke renraset katt.

Selv om du ikke vet hva alle tegn, koder og forkortelser betyr på en stamtavle, så skal du allikevel kunne avgjøre om alt er ok, bare tenk logisk og vær oppmerksom. Om alle bortsett fra en eller to katter har samme forkortelser, spør hva det betyr. Kontakt andre oppdrettere eller forbundet som har skrevet stamtavlen. De kan forklare hva forkortelsene betyr og hvorfor disse en eller to kattene har en annen beskrivelse. Ta aldri for gitt at en stamtavle står for kvalitet og integritet, verken når det gjelder oppdretteren eller katten. Undersøk alt selv og gå tilbake så mange generasjoner som mulig. En stamtavle er intet garantibevis!

Til slutt finnes det andre ting du kan se på i din katts stamtavle, som innavlsgrad. For å beregne innavlsgraden så nøyaktig som mulig må man se lengre bak enn bare de fire eller fem generasjonene som finnes oppført på stamtavlen. Om du ser navnet på en katt oppført flere ganger i stamtavlen er det klart at noen form for innavl har forekommet. Graden av innavl kan beregnes ved hjelp av et avlsprogram som PawPeds.

Neste...