Å oppfostre et kull
kanskje gøy, aldri enkelt
Picture

English Chinese German Danish Spanish French Italian Dutch Norwegian Polish Portuguese Russian Swedish Taiwanese Czech

[Oversatt av Ann Therese Hardy-Olufsen]

Å kjønnsbestemme kattunger

Det er veldig gunstig å kunne bestemme kjønnet til kattungene dine. Du vil ikke være den første oppdretteren som navngir en hannkatt "Lady" eller en hunkatt "Tarzan"... På bildene under kan du se forskjellen mellom hunner og hanner. Som du kan se er mellomrommet mellom kjønnsåpningene mindre hos hunner enn hos hanner. Du kan også se at hunnene har en hårløs stripe mellom anal- og kjønnsåpningen, mens området er pelsdekket hos hannene. Merk: Tilstedeværelse av brystvorter sier ingenting om kjønnet på kattungen!


En hunnkatt (øverst) og en hannkatt (nederst) ved ti dagers alder. Ved denne alderen er det tydelig at hunnen har et hårløst område mellom anal- og kjønnsåpningene (rød sirkel), mens hannen har et pelskledd område på tilsvarende sted. Avstanden mellom kjønnsåpningene er også mindre på hunnen enn på hannen (rød pil).
Foto: Misha Peersmans.


Her er kattungene fem uker gamle. Ved denne alderen har også hunnen (øverst) litt pels mellom kjønnsåpningene. Men, hannen (nederst) har mye mer pels. Avstanden har også blitt større.
Foto: Misha Peersmans.

Neste...