Uppfödning av kull
kanske kul, men aldrig enkelt
Picture

English Chinese German Danish Spanish French Italian Dutch Norwegian Polish Portuguese Russian Swedish Taiwanese Czech

[Översatt av Eva Gunnarsson, S*Nikopeja's sibiriska katter.]

Boende- och levnadsmiljö

Många människor som bestämt sig för att börja föda upp katter gör det för de tidigare har haft katter ett tag och för att de är så förtjusta i dessa djur att de gärna vill engagera sig i avel. Ur den här synvinkeln så skulle man kunna tro att uppfödare har sina katter som en del i familjen, eftersom deras hobby började så, men det är inte alltid möjligt. Till exempel när du har en okastrerad hankatt så är det inte alltid möjligt att ha honom gåendes fritt i huset. Risken för oväntade parningar och oönskat beteende som sprayningar är alldeles för stort. Så de flesta uppfödare har sin/sina okastrerade hankatter i ett avelshaneutrymme. De flesta föreningar har regler för minimikraven när det gäller sådana utrymmen, som storlek, fönster, sällskap, etc. Fråga din förening vad som gäller. Exempel på sådana regler gällande SVERAK och FIFe är:

  • Bostadsutrymmet ska ha ett minimum av 6 m2 och minst 1,80 meters höjd. Mer än en nivå skall finnas och ett sovutrymme ska ingå.
  • Utrustning för rengöring och desinfektion av golv, väggar och möbler ska alltid finnas tillgänglig.
  • Katter ska alltid ha vattenskålar med friskt vatten, särskild utfodring när så krävs eller föreskrivs, bekvämt liggmaterial, leksaker och aktiverande utrustning, klätterstolpar eller liknande.
  • Det ska finnas möjlighet till ventilation med frisk luft (fönster, dörrar, ventilations-utrustning) för att minimera dålig lukt, fukt och drag.
  • Det måste finnas både dagsljus och artificiellt ljus.
  • Varje katt ska dagligen få individuell uppmärksamhet.
  • Alla utrymmen ska vara utformade så att människor kan få tillträde och de ska vara väderbeständiga.
  • Om katterna får vara utomhus måste tillräckligt med skugga finnas för att skydda mot direkt solljus.

Detta är bara ett urplock av de regler som finns gällande uppfödning och dessa är bara minimikraven. Andra djur än okastrerade hankatter behöver knappast andra utrymmen, de kan vara en del av hushållet och delta i de dagliga rutinerna utan att orsaka problem.

Nästa...