Å oppfostre et kull
kanskje gøy, aldri enkelt
Picture

English Chinese German Danish Spanish French Italian Dutch Norwegian Polish Portuguese Russian Swedish Taiwanese Czech

[Oversatt av Ann Therese Hardy-Olufsen]

Kattehold

De fleste som bestemmer seg for å starte oppdrett, gjør det fordi de allerede har hatt katt en stund og er så sjarmert av disse dyrene at de vil oppdrette dem. Ut fra dette standpunktet tror man kanskje at oppdrettere holder kattene som en del av husstanden, ettersom denne hobbyen startet på den måten. Imidlertid er ikke dette alltid mulig å gjennomføre. For eksempel, når man har en fertil hannkatt er det ikke alltid mulig å la ham få tilgang til hele huset. Sjansen for uplanlagte parringer og uønsket oppførsel som markering er rett og slett for stor. Så de fleste oppdrettere holder hannkattene i egne hannkatt-rom. De fleste organisasjoner har regler for standarden på disse rommene, f.eks. størrelse, vinduer, selskap osv. Spør din organisasjon om hvikle regler de har. Her er noen regler fra en hollandsk organisasjon, som eksempler:

  • Rommet skal ha et minimum gulvareal på 6m2, og være minimum 2 meter høyt.
  • Rommet skal ha dagslys, og det foretrekkes at katten kan se ut og at den kan sitte i solen.
  • Det skal finnes friskt vann og mat, og muligheter for å bekjempe kjedsomhet, som leker og klorestativer
  • Katten skal ikke nektes selskap (mennesker eller dyr) for lenge.
  • Rommet skal desinfiseres minst en gang i uken.

Dette er bare et utvalg av reglene, og dette er kun minimum bestemmelser. Andre dyr enn fertile hannkatter behøver nesten aldri egne rom, de kan være en del av husstanden og delta i de daglige rutinene uten å forårsake problemer.

Neste...