At opdrætte et kuld
måske sjovt, aldrig simpelt
Picture

English Chinese German Danish Spanish French Italian Dutch Norwegian Polish Portuguese Russian Swedish Taiwanese Czech

Boligforhold

De fleste mennesker, som beslutter sig for at begynde at opdrætte katte, gør det, fordi de allerede har haft katte nogen tid, og fordi de er så charmerede af disse dyr, at de ønsker at opdrætte dem. Ud fra dette standpunkt tror man måske, at opdrættere huser deres katte som en del af husstanden, eftersom deres hobby startede på denne måde. Imidlertid er dette ikke altid muligt. For eksempel, når man har en fertil hankat, er det ikke altid muligt at lade ham have adgang til hele huset. Chancen for uplanlagte parringer og uønsket opførsel så som strinteri er simpelthen for stor. Så de fleste opdrættere holder deres hankat(te) i hankatte værelser. De fleste organisationer har regler for minimums betingelser for sådanne værelser, som f.eks. størrelse, vinduer, selskab osv. Spørg Jeres organisation efter deres regler. Som eksempler er her er par regler fra en hollandsk organisation:

  • Værelset skal have et minimum gulvareal på 6m2 og være minimum 2 meter højt.
  • Værelset skal have dagslys og det er at foretrække, at katten kan se udenfor og at den kan sidde i solen.
  • Katten må ikke nægtes selskab (menneske eller dyr) for længe.
  • Katten må ikke nægtes selskab (menneske eller dyr) for længe.
  • Værelset skal desinficeres mindst en gang om ugen.

Dette er kun et udvalg af reglerne, og disse er kun minimum bestemmelser. Andre dyr udover fertile hankatte behøver næsten aldrig separate værelser, de kan være del af husstanden og deltage i den daglige rutine uden af forårsage problemer.

Næste...