Een nestje fokken
misschien wel leuk, maar nooit simpel
Picture

English Chinese German Danish Spanish French Italian Dutch Norwegian Polish Portuguese Russian Swedish Taiwanese Czech

Ethiek

Waarom wil je gaan fokken? Wil je gewoon een keer een nestje krijgen, of wil je serieus met het ras aan de slag? Je hoeft niet perse raskatten te nemen als je een nestje wilt fokken. Je kunt in dat geval ook volstaan met twee huis-tuin-en-keuken katten die samen kittens krijgen. Per slot van rekening zijn alle kittens leuk en lief, of ze nu een stamboom hebben of niet.

Wil je inderdaad serieus met een ras verder, dan heb je misschien ook al over een fokplan nagedacht. Fokken betekend niet dat je alleen maar een leuke kater bij de poes hoeft te zoeken. Je moet proberen om een paar generaties verder te plannen. Aangezien katten een eigen wil hebben zijn fokplannen altijd aan verandering onderhevig. Er zijn voldoende voorbeelden te noemen die je fokplan in de war kunnen sturen:

  • De poes wordt niet krols.
  • De kater sproeit zodanig dat de eigenaar hem heeft laten castreren voordat jouw poes gedekt is.
  • De poes neemt niet op en zelfs na een aantal dekkingen is ze niet drachtig.
  • De poes wil zich helemaal niet laten dekken door de kater die jij voor haar hebt uitgezocht.

Zolang je echter een doel voor ogen hebt, kun je daar naar toe blijven werken.

Heb je een fokplan gemaakt dan wil dat niet zeggen dat je dit nooit meer mag veranderen. Je moet het zien als een leidraad, waaraan je houvast hebt tijdens het nemen van beslissingen. Na een tijdje kan het zijn dat je inziet dat jouw fokplan moet worden aangepast. Er zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen in het ras waardoor jouw oorspronkelijke fokdoelstelling niet meer haalbaar is of je ziet in (met de nieuwe kennis die je hebt gekregen) dat jouw eerdere fokplan eigenlijk helemaal niet zo goed was.

Het maken van een weloverwogen fokplan zorgt ervoor dat je niet zonder nadenken op een manier bezig gaat zijn die beter te beschrijven zou zijn als 'vermeerderen'. Je hoort veel beginners zeggen 'het lijkt me zo leuk een keer een nestje te krijgen...'. Dit stuit ervaren fokkers tegen de borst. Ieder zichzelf respecterende fokker houdt zich bezig met het verbeteren van zijn ras in plaats van alleen maar kittens op de wereld te zetten. Wat houdt ras verbetering nu eigenlijk in? Is het een gezondere kat fokken? Een mooiere of een lievere kat? De meeste fokkers zullen streven naar een gezonde, mooie en lieve kat.... Wat een lieve kat is daar zullen de meeste mensen het wel over eens zijn, maar wat is gezond en mooi? De meningen daarover lopen sterk uiteen. Een mooie kat is een kwestie van smaak. Daarin kun je enigszins jouw eigen richting bepalen, zolang het maar binnen de rasstandaard valt. Een gezonde kat is een kat die bijvoorbeeld een leeftijd van circa 10 jaar kan bereiken, zonder allerlei ziektes te ontwikkelen.

Bedenk ook wat voor invloed jouw fokbeslissingen op de genenpoel zullen hebben. Als jij bijvoorbeeld een nestje fokt waarin 8 kittens worden geboren, en je verkoopt die alle 8 aan andere fokkers, is daar het ras mee gediend? En wat als dezelfde moeder nog twee nesten krijgt en je verkoopt die ook allemaal in de fok, wat is dan het effect? Aan de andere kant, als je een nestje fokt met een oudercombinatie die nog nooit is gedaan, en je verkoopt niets voor de fok, lever je dan een bijdrage (positief of negatief) aan het ras? Of is dat nu juist vermeerderen? (Natuurlijk moet je uit dit laatste niet opmaken dat er uit ieder nest een kitten voor de fok verkocht moet worden. Dit is puur bedoeld om je eens kritisch na te laten denken over jouw beweegredenen om een nestje te fokken.)

Volgende...