Uppfödning av kull
kanske kul, men aldrig enkelt
Picture

English Chinese German Danish Spanish French Italian Dutch Norwegian Polish Portuguese Russian Swedish Taiwanese Czech

[Översatt av Eva Gunnarsson, S*Nikopeja's sibiriska katter.]

Ärftliga defekter

Ärftliga defekter finns hos alla levande varelser. En del defekter är mycket harmlösa, medan andra kan vara livshotande. Genetiska eller ärftliga defekter är inte detsamma som medfödda defekter. Ärftliga defekter ärvs från föräldrarna till avkomman. Medfödda defekter kan vara genetiska, men de kan också orsakas av yttre påverkan. Om modern blir dålig under dräktigheten, eller om hon utsätts för giftiga ämnen under denna period, så kan detta påverka tillväxten och utvecklingen av fostren.

Om en kull kattungar föds och några av kattungarna har avvikelser från det normala, så kan man ofta se, beroende på avvikelsen, om den är ärftlig eller medfödd. När alla kattungar har samma avvikelser (till exempel knickar på svansen) så är det mycket troligt att det är en ärftlig defekt. Däremot, om kullen har flera kattungar med avvikelser, men de är alla olika, (till exempel en katt har en svansknick, en annan har gomspalt och en tredje har ryggmärgsbråck), då är dessa avvikelser med största sannolikhet orsakade av en yttre påverkan. Kattungarna är inte i samma utvecklingsstadium i livmodern så när ett dräktig hona kommer i kontakt med ett giftigt ämne kommer giftet att påverka kattungarna olika. Detta kan då orsaka olika defekter på varje kattunge.

Ärftliga anlag delas in i dominanta och recessiva gener. Detta betyder att om du får en dominant och en recessiv gen för ett anlag, så kommer det dominanta anlaget att vara synligt och den recessiva anlaget att vara dolt. Detta gör individen till bärare av det anlaget som finns på den recessiva genen.

Det finns defekter som är knutet till kön och defekter som inte är könsbundna. De icke-könsbudna defekterna kallas för "autosomala" och de könsbundna för "X-bundna". Detta har sin förklaring i att könsbundna defekter sitter på X-kromosomen, honor har två X-kromosomer medan hanar endast har en X-kromosom. När en defekt är recessiv och könsbunden så har hanarna en större risk att utveckla sjukdomen är honorna. Honorna måste ha ett recessivt anlag på båda X-kromosomerna för att utveckla defekten, medan hanarna bara behöver ha det recessiva anlaget på sin enda X-kromosom.

En del ärftliga sjukdomar är rasspecifika, andra finns i fler än en ras och kan även finnas hos fler än en art. Även om det sägs att en del raser ofta har en ärftligt defekt, så är det inte alltid sant. Det är möjligt att sjukdomen verkligen bara visar sig hos en eller två (besläktade) raser, men det kan också vara så att uppfödare av rasen A testar för en viss sjukdom och uppfödare av rasen B testar aldrig sina djur. Detta innebär automatiskt att drabbade djur hittas oftare hos ras A än hos ras B. Men det betyder inte att defekten inte förekommer hos ras B och att ras B är en friskare ras än ras A. Uppfödare av ras B kan aldrig vara säkra på om deras ras har eller inte har defekten eftersom de inte testar.

Att testa för att finna defekter

Testandet gällande defekter ska alltid utföras av en erfaren veterinär eller specialist! Om du bara är ute efter en snabb test och uppsöker närmaste veterinär så kan du lika gärna spola ner pengarna i toaletten. Nu för tiden specialiserar sig veterinärerna inom olika områden, så försök att hitta den veterinär som specialiserar sig på den defekten som du vill testa din katt för och helst då en som har mycket erfarenhet inom området.

När du överväger att köpa en kattunge från en uppfödare så är det alltid klokt att fråga om föräldrarnas hälsa. Har uppfödaren testat djuren för de defekter som förekommer inom rasen? Om inte, varför det? Om ja, be om kopior på testresultaten! Att fråga efter bevis kan låta misstänksamt, men tyvärr finns det ett antal uppfödare som inte drar sig för att ljuga om tester, eller om testresultat. En uppfödare som inget har att dölja vill gladeligen visa dig sina testresultat.

I framtiden kommer allt fler gentester att finnas tillgängliga, en del genmarkörer för vissa defekter/sjukdomar har redan hittats, för andra så söker forskarna fortfarande efter markörer.

Nästa...