Å oppfostre et kull
kanskje gøy, aldri enkelt
Picture

English Chinese German Danish Spanish French Italian Dutch Norwegian Polish Portuguese Russian Swedish Taiwanese

[Oversatt av Ann Therese Hardy-Olufsen]

Arvelige defekter

Arvelige defekter finnes hos alle levende vesener. En del defekter er harmløse, mens andre kan være livstruende. Genetiske eller arvelige defekter er ikke det samme som medfødte defekter. Arvelige defekter nedarves fra foreldrene til avkommene. Medfødte defekter kan være genetiske, men de kan også være årsaket av ytre påvirkninger. Om mor har vært syk under drektigheten, eller om hun har vært utsatt for giftige stoffer under denne perioden, så kan dette påvirke utviklingen av fostrene.

Om et kull kattunger fødes og noen av kattungene har avvik fra det normale, kan man ofte se, avhengig av avviket, om den er arvelig eller medfødt. Når alle kattungene har det samme avviket (f.eks haleknekk) så er det trolig en arvelig defekt. Derimot, om kullet har flere kattunger med avvik, men alle er ulike (f.eks en katt har haleknekk, en annen har åpen gane, en tredje har ryggmargsbrokk) da er disse avvikene sannsynligvis forårsaket av ytre påvirkninger. Kattungene er ikke i samme utviklingsfase i livmoren så når en drektig katt kommer i kontakt med et giftstoff, påvirkes kattungene forskjellig. Derfor kan det forårsake ulike defekter på hver kattunge.

Arvelige anlegg deles inn i dominante og resessive gener. Dette betyr at om du får et dominant og et resessivt gen for et anlegg, så kommer det dominante anlegget til å være synlig og det resessive anlegget vil være skjult. Dette gjør individene til bærere av det anlegget som finnes i det resessive genet.

Det finnes defekter som er knyttet til kjønn, og defekter som ikke er kjønnsbundne. De ikke-kjønnsbundne defektene kalles for "autosomale" og de kjønnsbundne kalles for "X-bundne". Det er fordi de kjønnsbundne defektene er lokalisert på X-kromosomet. Hunner har to X-kromosomer og hanner har bare ett X-kromosom. Når en defekt er resessiv og kjønnsbundet, har hanner større risiko enn hunner for å få sykdommen. Hunner en nødt til å ha det resessive genet på begge X-kromosomene, mens hanner bare trenger det resessive genet på deres ene X-kromosom.

Noen arvelige sykdommer er rasespesifikke, andre forekommer i flere enn en rase og andre også i flere arter. Selv om det ofte sies at noen raser har en spesifikk arvelig defekt, er dette ikke alltid sant. Det er mulig at sykdommen faktisk bare dukker opp i en eller to (relaterte)raser, men det kan også hende at oppdrettere av rase A tester for en gitt sykdom mens oppdrettere av rase B ikke tester sine dyr. Dette betyr automatisk at rammede dyr oftere blir funnet i rase A enn i rase B. Men dette betyr allikevel ikke at sykdommen ikke forekommer i rase B, eller at rase B er sunnere enn rase A. Oppdrettere av rase B kan aldri være sikre på hvorvidt deres rase har defekten eller ikke. Når alt kommer til alt, tester de jo ikke for å finne den.

Å teste for å finne defekter

Tester som omfatter defekter skal alltid utføres av en erfaren veterinær eller spesialist! Om du bare er ute etter en rask test og oppsøker den nærmeste veterinæren, kan du like gjerne kaste pengene ut av vinduet. Nå for tiden spesialiserer veterinærene seg innen ulike områder, så prøv å finne den veterinær som spesialiserer seg på den defekten du vil teste din katt for, og helst en som har mye erfaring på det området

Når du vurderer å kjøpe en kattunge fra en oppdretter er det alltid klokt å spørre om foreldrenes helse. Har oppdretteren testet dyrene for de defekter som forekommer i rasen? Hvis ikke, hvorfor? Om ja, be om å få kopier av testresultatene! Å spørre om bevis kan virke mistenksomt, men dessverre finnes det oppdrettre som ikke nøler med å lyve om tester eller om testresultater. En oppdretter som ikke har noe å skjule vil gladelig vise deg sine testresultater.

I fremtiden kommer flere gentester til å bli tilgjengelige, en del genmarkører for visse defekter/sykdommer har allerede blitt funnet, og forskerne søker fremdeles etter å finne flere.

Neste...