At opdrætte et kuld
måske sjovt, aldrig simpelt
Picture

English Chinese German Danish Spanish French Italian Dutch Norwegian Polish Portuguese Russian Swedish Taiwanese Czech

Genetiske defekter

Genetiske defekter forekommer i alle levende væsener. Nogle genetiske defekter er temmelig harmløse, mens andre er livstruende. Genetiske eller arvelige defekter er ikke det samme som medfødte defekter. Arvelige defekter videreføres fra forældre til afkommet. Medfødte defekter kan være genetiske, men de kan også være forårsaget af udefrakommende påvirkninger. Hvis moderen bliver syg under drægtigheden, eller hvis hun bliver udsat for giftige stoffer under drægtigheden, kan dette påvirke embryonets vækst og udvikling.

Hvis et kuld killinger bliver født, og nogle af disse killinger har abnormiteter, kan man ofte sige ud fra abnormiteterne, om de er medfødte eller arvelige. Når de afficerede killinger alle har den samme abnormitet (for eksempel haleknæk), er det meget sandsynligt, at det er arveligt. Derimod hvis der i kuldet er adskillige killinger med abnormiteter, men disse abnormiteter er forskellige (for eksempel en har haleknæk, en har ganespalte og en har spina bifida), så er abnormiteterne sandsynligvis forårsaget af udefrakommende påvirkninger. Disse killinger er ikke på det samme udviklingsstadie på det samme tidspunkt i livmoderen. Så når en drægtige hun kommer i kontakt med en giftig substans, vil giften påvirke hver killing på forskellig vis. Dette kan medføre forskellige følger for hver killing.

Arvelige træk er delt mellem dominante og recessive gener. Dette betyder, at hvis man modtager et dominant gen og et recessivt gen for hver træk, vil det dominante gen blive synligt og det recessive gen vil blive undertrykt. Dette gør, at man bliver bærer af det træk, som ligger på det recessive gen.

Der findes kønsbundne defekter, og defekter som ikke er kønsbundne. De ikke-kønsbundne defekter kaldes "autosomale" og de kønsbundne kaldes "X-bundne". Det er fordi, de kønsbundne defekter er lokaliseret på X-kromosomet, hunner har to X-kromosomer, hvorimod hanner kun har et X-kromosom. Når en defekt er recessiv og kønsbundet, har hanner en større risiko end hunner for at få sygdommen. Hunner er nødt til at have det recessive gen på begge X-kromosomer, hvorimod hanner kun skal have det recessive gen på deres ene X-kromosom.

Nogle arvelige sygdomme er racespecifikke, andre dukker op i mere end en race og endda i mere end en art. Selvom det ofte siges, at nogle racer har en specifik arvelig defekt, er dette ofte ikke altid sandt. Det er muligt, at sygdommen rent faktisk kun dukker op i en eller to (relaterede) racer, men det kan også være, at opdrættere af race A tester for en given sygdom, og opdrættere af race B ikke tester deres dyr. Dette betyder automatisk, at afficerede dyr oftere bliver fundet i race A end i race B. Men dette betyder ikke, at denne defekt ikke eksisterer i race B, eller at race B er sundere end race A. Opdrættere af race B kan aldrig være sikre på, hvorvidt deres race har defekten eller ej. Når alt kommer til alt, tester de jo ikke for denne defekt.

At teste for defekter

Tests for defekter bør altid udføres af en rutineret dyrlæge eller en specialist! Hvis man blot er ude efter en hurtig test, og man besøger "dyrlægen på hjørnet", kan man lige så godt skylle sine penge ud i toilettet. I disse dage specialiserer mange dyrlæger sig på forskellige områder, så forsøg at finde en dyrlæge som er specialiseret i den defekt, som du ønsker din kat testet for, og helst en som har megen erfaring på området.

Når du overvejer at købe en killing fra en opdrætter, er det altid klogt at spørge efter forældrenes sundhedstilstand. Testede opdrætteren dyrene for de defekter, som er specifikke for racen? Hvis ikke, hvorfor så ikke? Hvis ja så spørg efter kopierne af testresultaterne! At spørge efter bevis lyder måske meget mistænksom, men desværre træder nogle opdrættere ikke tilbage fra at lyve omkring testene eller omkring testresultatet. En opdrætter, som ikke har noget at skjule, vil med glæde vise sine testresultater frem.

I fremtiden vil flere og flere genetiske test blive tilgængelige, den genetiske markør af nogle defekter/sygdomme er allerede fundet, hvad angår andre defekter leder forskere stadig efter markøren.

Næste...