Uppfödning av kull
kanske kul, men aldrig enkelt
Picture

English Chinese German Danish Spanish French Italian Dutch Norwegian Polish Portuguese Russian Swedish Taiwanese Czech

[Översatt av Eva Gunnarsson, S*Nikopeja's sibiriska katter.]

Uppfödning av djur

De avelsdjur du har valt utgör grunden i ditt avelsprogram. Så du kommer att vilja ha bra avelsdjur. Men var hittar du dem? Och vad är ett bra avelsdjur?

Att hitta ett bra avelsdjur börjar med att finna en bra uppfödare. Men det här väcker samma frågor som ovan: var hittar man en bra uppfödare och vad utmärker en bra uppfödare?

Det finns inga enkla svar på till dessa frågor. Vad en anser som en bra uppfödare, kanske anses som en dålig uppfödare av någon annan. Men vad du ska få är en bra känsla tillsammans med en uppfödare! Ta dig tid att lära känna uppfödaren. Besök han/henne några gånger (vilket ger dig möjlighet att se kattungarna några gånger och det är alltid roligt!) och prata med uppfödaren. Vad är tankarna kring tester, om avel och vad det innebär, se efter hur katterna bor. Vad är hans tankar kring att du vill ha hans kattunge till avel? (Kom ihåg: inte alla uppfödare tillåter vem som helst att avla med deras avkommor. Prata igenom detta innan du köper kattungen.) Om ni känner att ni kommer överens, då har ni fått en bra början. Ni behöver inte vara själsfränder, men om era tankar överenstämmer till stor del då har mycket vunnits. Be om överlåtelsen/kontraktet på kattungen så att du kan läsa igenom det hemma. Vid nästa besök kan du då fråga om något behöver klargöras samt diskutera kontraktet.

Du kan också fråga andra uppfödare om deras åsikt om uppfödaren som du besökt. Fråga flera uppfödare; en kanske har något otalt med uppfödaren av din kattunge och kanske därför ger en dålig referens. Fråga tre eller fyra personer om deras åsikt. Om alla säger samma sak, då kan du tro på att omdömena förhoppningsvis är sanna. Dessutom, en bra uppfödare ordnar alltid med referenser! Bli inte förnärmad om det visar sig att frågor också ställts om dig. Uppfödaren vill säkert bara förvissa sig om att du talat sanning. Uppfödaren kan också fråga ut dig när du är på besök. Vad har du för åsikt om avel, vad vet du om avel, t.ex. om genetik, sjukdomar, uppfödning av kattungar, etc. En del uppfödare får dig att känna det som om du är utsatt för spansk inkvisition. Men precis som du vill veta att du köper en kattunge från en hängiven och seriös uppfödare,på samma sätt vill uppfödaren veta om han säljer en kattunge till någon som kommer att samvetsgrant och medvetet ägna sig åt avel.

Det slutgiltiga valet

OK, nu har du hittat en bra uppfödare och du vill köpa en kattunge från honom/henne. Då kommer frågan: vilken kattunge vill du ha? Studera katterna som uppfödaren har. Bestäm från vilken katt (eller kombination) som du vill ha en kattunge. Det här betyder inte att det är den kattungen du kommer att få... uppfödaren har sina egna avelsmål och tillsammans måste ni bestämma om era planer överensstämmer med varandra. Om så inte är fallet så kanske du ändå tjänar på det: kanske har uppfödaren bättre planer än du har. En annan möjlighet är att uppfödaren tycker om dina planer som du presenterar. I vilket fall som helst så visar det på att du har tänkt igenom vad du vill.

Hur du väljer ut ditt djur kan baseras på olika bedömningsgrunder. Det skiljer mellan person, men det beror också på vilken ras som du väljer. Om du vill föda upp Maine Coon eller Norska Skogkatter, så är det kanske trolig att du, bortsett från andra överväganden, också vill ha en kattunge av en speciell färg. Men om du vill föda upp Russian Blue så är färgen inget urvalskriterium.

En bedömningsgrund som gäller alla är: vilka djur har de flesta uppfödare i min närhet. Du måste regelbundet samarbeta med andra uppfödare för att uppnå dina avelsmål. Du måste också köpa katter från andra uppfödare eller para dina katter med någon annans avelsdjur. Om du köper en kattunge som är släkt med katterna hos uppfödarna i din närhet, så kommer du inte så lätt att hitta en passande partner till denna katt.

Till slut: fatta inga hastiga beslut. Om allting går i lås så kommer denna kattunge att vara grunden för ditt framtida avelsprogram. Det är därför som du ska leta efter den absolut bästa kattungen som du kan få. Det är väl värt - om det behövs - att vänta i ett halvår eller ett år på den rätta kattungen, eller hur? Du kan använda den tiden till att lära dig mer om rasen och allt annat som hör ihop med avel!

Nästa...