Dysplazie kyčle u koček (HD)

English Czech German Danish French Icelandic Italian Dutch Norwegian Portuguese Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

Normálními kyčlemi
Rentgenový snímek kočky s normálními kyčlemi


HD
Rentgenový snímek kočky s dysplazií (HD), stupeň 3, na obou kyčlích

Slyšíte-li někoho hovořit o dysplazii kyčle a o rentgenových snímcích, většina lidí má na mysli psy. Ale tento problém se obecně týká také koček. Dysplazie kyčle je dědičný defekt jamky kyčelního kloubu (v pánvi), což znamená, že jamka není tak hluboká, jak by normálně měla být. Kvůli tomu hlavice kloubu nezapadne přesně do kloubní jamky a povrchy se začínají třít o sebe navzájem, což způsobuje degeneraci chrupavky. Poté je povrch klubu tvořen výhradně kostí (chrupavka se opotřebovala) a místo ní zůstala pouze kost proti kosti kloubu, což je pro kočku velmi bolestivé. Problémem je, že tělo nedokáže obnovit chrupavky a že se snaží napravit škodu zvýšenou produkcí kosti, což problém ještě zhoršuje. Kočky jsou všeobecně mistři ve skrýváni bolesti a mohou trpět HD, aniž by kulhaly. Místo toho se mohou pohybovat opatrněji nebo méně, než se kočky normálně pohybují a mohou se také vyhýbat skákání. Kočky s mírným stupněm HD nemusejí trpět vůbec.

Od ledna 2000 Swedish Maine Coon Cat Club vede veřejný registr rentgenových snímků kyčle. Tento regsitr je od červa 2010 spravován Pawpeds. Doporučuje se, aby všechny chovné kočky byly testovány na HD před tím, než budou použity v chovném programu, aby se minimalizovalo HD v plemeni. Registr je oficiální a jeho účelem je zjistit frekvenci HD u plemene Mainská mývalí kočka. Swedish Maine Coon Cat Club spolupracuje s veterinářem Dr. Lars Audell, který je předním specialistou na tomto poli ve Švédku. Posílá vyhodnocené rentgenové snímky a výsledky testů vedoucímu registru Maine Coon Cat Clubu. Ten posléze obdrží rentgenové snímky a zaregistruje výsledek, který bude přístupný veřejnosti 60 dní poté, kdy majitel kočky obdrží výsledek. Originál formuláře je zaslán chovateli okamžitě, jakmile klub obdrží platbu.

Chovatelé ostatních plemen jsou též srdečně zváni, aby se připojili k tomuto zdravotnímu programu.

Jelikož dysplazie kyčle nebyla objevena pouze u Mainských mývalích koček,může být pro chovatele ostatních zajímavé vědět, že i oni mají možnost připojit se k tomuto zdravotnímu programu. Objevuje se u většiny plemen v menším či větším rozsahu. Jakmile bude k dispozici určitý počet vyhodnocení, bude možné, aby chovatelé vytvořili pro svá plemena specifičtější doporučení. Registry pro další plemena budou spravovány stejnou osobou jako pro Mainské mývalí a v současné době je postup stejný.


Doporučení pro testování a chov Mainských mývalích koček

Škála bodů jak v protokolu následují za sebou:

 • Normální: dobré kyčle, žádné anomálie
 • Hraniční: ne zcela perfektní struktura, ale nejedná se o vyslovenou dysplazii
 • Stupeň 1: nemírnější forma dysplazie
 • Stupeň 2: středně postižené kyčle
 • Stupeň 3: těžce postižené kyčle

Genetici nám poradili, abychom na počátku zdravotního programu neprováděli příliš úzkou selekci chovných zvířat. Nebylo by moudré zcela vyřadit z chovu kočky s HD. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby kočky s výsledkem "Stupeň 1" z bodové škály používané ve Švédsku nebyly automaticky vyřazovány z chovu, ale měly by být pářeny pouze s kočkami, které nevykazují žádné příznaky HD = "Normální".

Dysplazie kyčle u koček je dědičná vada , kterou ovlivňuje mnoho genových párů. Dvě kočky bez příznaků HD mohou zplodit potomstvo, u kterého se HD vyvine. Z tohoto důvodu by každá generace chovných zvířat měla být vyšetřena na HD, aby se snížilo riziko rozvoje HD.

Výsledky a statistiky ze zdravotního programu jsou pravidelně publikovány. Zde jsou některé příklady registru (2012):

¦-------------------------¦-------------------------¦---------------------------¦
¦             ¦ Potomstvo po dvou    ¦ Potomstvo po dvou     ¦
¦ Testované kočky: 2988  ¦ rodičích s neznámým   ¦ rodičích s normální    ¦
¦          	 ¦ statusem kyčlí:     ¦ výsledkem vyšetření na HD:¦
¦-------------------------¦-------------------------¦---------------------------¦
¦ Normální: 1902 (63.7%) ¦ Normální:  650 (58.9%) ¦ Normální:   454 (76.0%) ¦
¦ Hraniční:  127 (4.3%) ¦ Hraniční:  43 (3.9%) ¦ Hraniční:   22 (3.7%) ¦
¦ Stupeň 1:  571 (19.1%) ¦ Stupeň 1:  221 (20.0%) ¦ Stupeň 1:   82 (13.7%) ¦
¦ Stupeň 2:  295 (9.9%) ¦ Stupeň 2:  139 (12.6%) ¦ Stupeň 2:   32 (5.4%) ¦
¦ Stupeň 3:  93 (3.1%) ¦ Stupeň 3:  50 (4.5%) ¦ Stupeň 3:    7 (1.6%) ¦
¦-------------------------¦-------------------------¦---------------------------¦

Počet koček vyšetřených na HD a dostupných výsledků je stále dosti malý, ale vývoj vypadá slibně. Statistika ukazuje velmi jasně, že rodiče s normálním statutem kyčlí obecně dávají potomstvo s lepšími výsledky než rodiče, jejichž HD status není znám.

Rentgen kyčlí

Informace pro majitele kočky

Informace pro veterináře

Kluby, které se v současné době účastní tohoto zdravotního programu: