Rentgen kyčlí -Informace pro veterinární lékaře

English Czech German Danish French Icelandic Italian Dutch Norwegian Portuguese Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

Swedish Maine Coon Cat Club byl založen, aby pečoval o zdraví Mainských mývalích koček a aby podporoval jejich další existenci. Jednou ze součástí naší práce na zlepšení zdraví bylo vytvoření zdravotního programu ke snížení dysplazie kyčle vyskytující se u Mainských mývalích koček.

As of June 1, 2010 the health programme will be run directly by PawPeds.

Spolupracujeme s veterinárním lékařem a odborníkem na rentgenologii Dr. Lars Audell, který vyhodnocuje všechny rentgenové snímky v zastoupení klubu ve Švédsku. Jsme přesvědčeni, že je velmi důležité, aby tyto snímky byly porovnány pouze jednou osobou, aby bylo získáno tak shodné porovnání, jak je to jen možné. Dále v textu najdete některé stručné informace o tom, jak by měly být kočky snímkovány a jak vyplnit a použít originální formulář pro rentgen kyčlí. Uvítáme, když také majitelé plemen jiných než Mainské mývalí použijí stejný formulář.

DŮLEŽITÉ: Prosím, věnujte pozornost tomu, že kočky musí mít identifikaci jakou je mikročip nebo tetování a že byste měli ověřit jeho správnost. Číslo ID (mikročip, tetování) je třeba uvést na snímku.

Je také velmi důležité, aby byl použit originál formuláře. : jednu část originálního formuláře má vyplnit majitel kočky a druhou veterinář. Je třeba, aby před provedením rentgenového vyšetření majitel kočky na tomto formuláři podpisem stvrdil svolení k zaslání výsledku do veřejného registru. Potřebujeme adekvátní množství zaslaných snímků k porovnání správné frekvence HD v plemeni, abychom zjistili efekt testování pro následující generace. Na formuláři také najdete adresu Dr. Lars Audell, kam je třeba zaslat rentgenové snímky.

Doporučujeme- pokud je to nezbytné- aby kočka dostala mírnou sedaci (injekci) před snímkováním, aby se ulehčilo její napolohování. Kočka by však neměla být sedována silně, neboť by to mohlo mít mírný efekt na výsledek hodnocení.

Stejný postup je třeba použít pro snímkování kyčlí u psů. Na rentgenovém snímku by měl být vidět pánevní a kolenní kloub. Nohy by měly ležet paralelně a kolenní kloub by měl ležet v rovině se stehenní kostí. Nohy by neměly být otočeny dovnitř nebo ven.

Stupně porovnání na stupnici se používají stejně jako tytéž stupně pro rentgenové snímkování psů, ale vzhledem k faktu, že anatomický obraz je pro kočky odlišný, nepoužívá se běžný "Norbergův úhel". Znamená to, že nepoužíváme hodnotící škálu ABCD. Místo ní používáme "normální", "hraniční", "1", "2", a "3".

POZNÁMKA: The radiographs together with the original form duly filled in and signed, should then be sent by the veterinary to the following address for evaluation:

Per Eksell, XL Vet AB
Postvägen 7
SE-748 41 ÖRBYHUS
Sweden

Pokud si přejete být informováni o výsledcích, majitel kočky bude moci poskytnout kopie výsledků porovnání.

Formulář na testování HD ke stažení zde!

Pomoc!

Pokud máte jakékoliv otázky, prosím neostýchejte se kontaktovat kontaktní osobu pro zdravotní program!