* User Preferences
Login | Create new account
Reverse Pedigree for CH Chundaw Kali, F, SIA n, GB/GB
Generations: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
× Penyrallt Picasso, M, SIA n, 1974-03-04, GB/GB [rev]  
 Seaswich Darien, M, SIA n  
 Seawich Darien, M, SIA n [rev]  
 × Shuriken Velvet, F, SIA n 21 [rev]  
  Zaparta Bernice, F, SIA n 21  
  Zaparta Sunset, F, SIA n 21  
 Amberseal Electo, M, SIA n, 1975-09-13, GB/GB [rev]  
 × Mersing Storm, F, SIA n, 1976-08-02 [rev]  
  Jerridees Coco, M, SIA b, 1978-04-12  
  Jerridees Vianna, F, SIA n, 1978-04-12 [rev]  
  × Jerridees Saiwen, M, SIA n, 1979-03-03 [rev]  
   Jerridees Luci, F, SIA n [rev]  
   × Jerridees Saiwen, M, SIA n, 1979-03-03 [rev]  
    Jerridees Trewins Boy, M, SIA n, 1985-04-02  
   Jerridees Mistral, F, SIA n, 1984-08-12  
  Jerridees Mijoi, F, SIA n, 1979-03-03  
  Jerridees Saiwen, M, SIA n, 1979-03-03 [rev]  
  × Jerridees Vianna, F, SIA n, 1978-04-12 [rev]  
   Jerridees Luci, F, SIA n [rev]  
   × Jerridees Saiwen, M, SIA n, 1979-03-03 [rev]  
    Jerridees Trewins Boy, M, SIA n, 1985-04-02  
   Jerridees Mistral, F, SIA n, 1984-08-12  
  × Jerridees Luci, F, SIA n [rev]  
   Jerridees Trewins Boy, M, SIA n, 1985-04-02  
 × Pengelly Serena, F, SIA n, 1976-03-19, GB/GB [rev]  
  Bourville, M, SIA b  
  Shandean Aeneas, M, SIA n  
  Shandean Angelique, F, SIA n  
  Shandean Anton, M, SIA n  
  Shandean Aristide, M, SIA n  
  Shandean Basilica, M, SIA n  
  Shandean Bastien, M, SIA n  
  Shandean Berenice, F, SIA n  
  Shandean Bournville, M, SIA b [rev]  
  × Shandean Delicia, F, SIA n [rev]  
   Ubon Burlington Bertie, M, SIA b  
  Shandean Delicia, F, SIA n [rev]  
  × Shandean Bournville, M, SIA b [rev]  
   Ubon Burlington Bertie, M, SIA b  
  Shandean Gabrielle, F, SIA n  
  Shandean Grandeur, M, SIA n  
  Shandean Marina, F, SIA n [rev]  
  × Okesha Star Galaxy, M, SIA n, 1979-03-08, GB/GB [rev]  
   Leaview Demon Dancer, M, SIA n, 1983-06-07  
   Leaview Lalique, F, SIA n, 1983-06-07  
  Shandean Alexio of Holcroft, M, SIA n, 1977-03-23, GB/US [rev]  
  × Gilla Nacaster, F, SIA, 1977-02-10 [rev]  
   Brany Alexandria, F, SIA b 21  
  × Twinkletta Pipa, F, SIA n [rev]  
   Bodini Hannah, F, SIA n  
  × Sanderson Dee Dee, F, SIA d, 1980-07-04, US/US [rev]  
   Sanderson Tribbles, F, SIA f, US/US [rev]  
   × Sanderson Esoteric Icon, M, SIA e, 1981-07-01, US/- [rev]  
    Sanderson Misprint, F, SIA h, 1982-04-16, US/US [rev]  
    × Murph the Surf of Nexus, M, AMS d 03 22, US/- [rev]  
      [...]
   Sanderson Esoteric Icon, M, SIA e, 1981-07-01, US/- [rev]  
   × Sanderson Tribbles, F, SIA f, US/US [rev]  
    Sanderson Misprint, F, SIA h, 1982-04-16, US/US [rev]  
    × Murph the Surf of Nexus, M, AMS d 03 22, US/- [rev]  
      [...]
   × Sanderson Ms Georgia of Chicats, F, SIA d, 1978-04-01, US/- [rev]  
    Chicats Cointreau of TLu, M, SIA d, 1983-02-18 [rev]  
    × Tintadel ! of TLu, F, SIA g, 1983-04-20 [rev]  
      [...]
  × Asia of Brougham, F, SIA a [rev]  
   Brougham Dawn of Coriander, F, SIA n, 1980-05-03 [rev]  
   × Thaibok Tyrone, M, SIA n, 1974-11-12, US/US [rev]  
    Coriander Kari, F, SIA n, 1982-03-14, US/US [rev]  
    × Wa-La Candy Man of Czebotar, M, SIA b, 1978-11-11, US/US [rev]  
      [...]
  × Petmark Giselle, F, SIA n, 1977-06-14, US/US [rev]  
   Petmark Zohra of Felitan, F, SIA n, 1980-01-17, US/US [rev]  
   × Felitan Eddypuss, M, SIA n, 1981-01-16, US/US [rev]  
    Felitan Solo, M, SIA n, 1982-04-18, US/US [rev]  
    × Sand N' Sea Gretchen, F, SIA b, 1983-02-16, US/US [rev]  
      [...]
    × Bren Ballerina of Toshme, F, SIA n, 1983-02-04 [rev]  
      [...]
    × Saraka Elana, F, SIA c 21, 1982-11-29 [rev]  
      [...]
    × Tahquitz Ariel of Sand N' Sea, F, SIA a, 1983-11-12 [rev]  
      [...]
  × Trastamara Seasprite, F, SIA n, 1977-01-11, GB/- [rev]  
   Holcroft Britannia of Teshari, F, SIA b [rev]  
   × Teshari's Katman-Du, M, SIA n, 1980-08-21 [rev]  
    Teshari's Darker Than Amber, F, SIA n, 1981-11-23 [rev]  
    × In Lieu He's OK of Casa Dolce, M, SIA n, 1982-06-24 [rev]  
      [...]
   Holcroft Princesse of Teshari, F, SIA n, 1979-01-30, US/US [rev]  
   × Dahin Targa of Teshari, M, SIA n, 1979-02-15, US/US [rev]  
    Teshari's Wolfgang, M, SIA n, 1980-02-16, US/US [rev]  
    × Sea Shell Serena of Del-Ri, F, SIA c, 1979-03-06, US/US [rev]  
      [...]
  Shandean Benedict, M, SIA n, 1977-08-27, GB/GB [rev]  
  × Kaloke Boudicca, F, SIA n, 1978-04-07, GB/GB [rev]  
   Lintis Miss Raffles, F, SIA n [rev]  
   × Kazbaz Stripes, M, SIA b 21, 1984-09-26 [rev]  
    Kizzles Diego, M, SIA n 21, 1986-05-01  
  × Kaprico Shannama, F, SIA b [rev]  
   Shannamba Kareena, F, SIA b, 1982-01-05  
  × Musisi Midget Gem, F, SIA n [rev]  
   Lupaz Midas Touch, M, SIA n [rev]  
   × Pengelly Pandora, F, SIA n, 1976-08-26, GB/GB [rev]  
    Millcrest Kheron Kabeau, M, SIA n  
   Lupaz Miranda, F, SIA n [rev]  
   × Lovinamist Cavalier, M, SIA n, 1978-03-21, GB/GB [rev]  
    Lupaz Minstrel, M, SIA n, 1980-11-06  
    Lupaz Miss Pixie, F, SIA n, 1980-11-06  
   Lupaz Naomi, F, SIA n, 1979-03-12  
   Lupaz Nero, M, SIA n, 1979-03-12  
  × Pendlemist Evermind, F, SIA n, GB/- [rev]  
   Pendlemist Dragoon Guard, M, SIA n, GB/-  
  × Bernina Lilac Aster, F, SIA c, 1974-11-27, GB/GB [rev]  
   Linbalu Fiesta, F, SIA n, 1980-08-09 [rev]  
   × Sleekine Chocolate Dandy, M, SIA b, 1978-01-14, -/GB [rev]  
    Singingwind Quinncey, F, SIA n [rev]  
    × Kirash Inca, M, SIA b, 1978-05-05, GB/GB [rev]  
      [...]
   Linbalu Karella, F, SIA n, 1980-08-09, GB/GB [rev]  
   × Reynards Tarka, M, SIA n, 1979-04-12, GB/GB [rev]  
    Arasian Malisa, F, SIA n, 1982-12-07, GB/GB [rev]  
    × Amberseal Electo, M, SIA n, 1975-09-13, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Frenchelle Coeur Delion, M, SIA n, 1974-12-12, GB/GB [rev]  
      [...]
  Shandean Demetrius, M, SIA n, 1978-03-24, GB/NZ [rev]  
  × Palanquin Petrouchka, F, SIA n, 1978-02-10, GB/GB [rev]  
   Pi-Den Cachet, F, SIA n, GB/- [rev]  
   × Maeprest Antonio, M, SIA n, 1979-06-12, GB/GB [rev]  
    Silverbreeze Jananda Star, F, SIA n, 1981-01-10, GB/-  
   × Misujo Barvas Bouncer, M, SIA n 21, 1979-01-22, GB/GB [rev]  
    Silverbreeze Casbia, F, SIA n 21, GB/-  
    Sliverbreeze Richileau, M, SIA n  
    Silverbreeze Brooklin, M, SIA n 21, 1980-03-26, GB/GB [rev]  
    × Chanaburi Khana, F, SIA n, 1977-11-27, -/GB [rev]  
      [...]
    × Carliol Khizzie, F, SIA n 21, 1979-12-26, -/GB [rev]  
      [...]
    × Cantuar Khristiana, F, SIA b, 1980-06-21, GB/GB [rev]  
      [...]
   × Silverbreeze Le Dragoon, M, SIA n, GB/- [rev]  
    Silverbreeze Foxy Lady, F, SIA n, GB/-  
    Silverbreeze Mon Ami, M, SIA n, GB/-  
   Pi-Den Concorde, M, SIA n, GB/-  
   Pi-Den Cognac, M, SIA n, 1979-03-16, GB/DK [rev]  
   × Indigo Masja, F, SIA n, DK/DK [rev]  
    Indigo Dark Jonas, M, SIA n, DK/DK [rev]  
    × Orinoco's Shamra, F, SIA n, 1981-02-08, NO/DK [rev]  
      [...]
  × Amberclowd Joty, F, OSH b, 1975-03-22, GB/GB [rev]  
   Pi-Den Cacao, F, SIA b, 1979-06-24, GB/DK [rev]  
   × O'Russet's Claudius, M, SIA a, 1977-11-21, DK/DK [rev]  
    O'Russet's Cacao Hera, F, SIA b, DK/DK [rev]  
    × O'Russet's Snow Berry, M, SIA w 67, DK/DK [rev]  
      [...]
  × Antwanette Miss Leggalongs, F, OSH a, 1981-11-25 [rev]  
   Antwanette Aztec Sungod, M, SIA b, 1983-03-29 [rev]  
   × Aberavon Zancha, F, SIA n 21 [rev]  
    Aberavon Azante, M, SIA n, 1986-02-07  
   × Antwanette Blue Sable, F, OSH a [rev]  
    Antwanette Blue Prussian, M, OSH a, 1985-07-27  
   Antwanette Plantagenet, M, SIA n, 1983-03-29  
  × Adelfelene Delaney, F, SIA a [rev]  
   Adelfelene Escholtsia, F, SIA n  
  × Galico Sabre, F, OSH b [rev]  
   Ajarat Silouhette, F, OSH n, NZ/AU [rev]  
   × Sangaree Scaramouche, M, SIA n, AU/AU [rev]  
    Sangaree Ebony, F, OSH n, AU/AU [rev]  
    × Darling Red Lion, M, SIA d, 1985-04-27, GB/AU [rev]  
      [...]
  × Muong Chai Ching, F, SIA n [rev]  
   Muong Orpheus, M, SIA n [rev]  
   × Khemosabi Holly Delight, F, SIA n [rev]  
    Khemosabi Krystal Rose, F, SIA b, NZ/- [rev]  
    × Sayonara (#2) Picraena, M, OSH c 24, NZ/- [rev]  
      [...]
  Shandean Dionysius, M, SIA n, 1978-03-24, GB/GB [rev]  
  × Pi-Den Goldgem, F, OSH b, 1977-03-15, GB/GB [rev]  
   Irashai Damiana, F, OSH b, GB/GB [rev]  
   × Jacanire Calypso, M, OSH b, 1977-04-05, GB/GB [rev]  
    Winnothdale Lilac Blossom, F, OSH c, 1981-10-05, GB/GB [rev]  
    × Quintral Magicman, M, SIA c, 1973-04-04, GB/GB [rev]  
      [...]
    Winnothdale Razzle Dazzle, F, OSH b, 1981-10-05, GB/- [rev]  
    × Gentlefolk Alexander, M, OSH b, 1984-11-06 [rev]  
      [...]
    × Kohinoor Tao, M, SIA n, 1975-07-16, GB/GB [rev]  
      [...]
  × Sumfun Samran, F, SIA n, GB/GB [rev]  
   Mingkwan Mistletoe, F, SIA b [rev]  
   × Phylensire Alexander, M, SIA n, 1984-02-16, GB/GB [rev]  
    Juszues Abelia, F, SIA n, 1988-04-10, -/GB [rev]  
    × Iamsiam Noble Valentino, M, SIA n 21, 1987-07-16, -/GB [rev]  
      [...]
    × Foxtwist Terramar, M, SIA b, 1986-05-01, GB/GB [rev]  
      [...]
    Juszues Apalation Spring, F, SIA n, 1988-04-10  
    Juszues Brigadier Ben, M, SIA n, 1988-09-11, -/GB [rev]  
    × Adixiam Fafa Mariena, F, SIA b, 1988-05-08, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Sharue Whitetigress, F, SIA w 67 [rev]  
      [...]
    × Siamcat Nemesis, F, SIA n, 1993-09-07, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Kenhill Whoopsy Daisy, F, SIA n [rev]  
      [...]
    × Adhuiam Sumfun Kirsty, F, SIA n, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Adhuiam Biscuit, F, SIA b, 1990-09-10, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Taliesin Jilly Hooter, F, ORS f [rev]  
      [...]
    × Anjama Celborn, F, SIA w 67, 1992-05-08 [rev]  
      [...]
    × Papegaai Acacia, F, SIA w [rev]  
      [...]
   × Adixiam Sweetsachmo, M, SIA n, 1988-08-05, GB/GB [rev]  
    Juszues Fontaine Dancer, F, SIA b  
   Mingkwan Indus, F, SIA n, 1984-11-04, GB/GB [rev]  
   × Phylensire Alexander, M, SIA n, 1984-02-16, GB/GB [rev]  
    Adiveam Whinchat, F, SIA n, GB/GB [rev]  
    × Adkriam Mimi, M, SIA n, GB/GB [rev]  
      [...]
   Mingkwan Peaseblossom, F, SIA b, 1984-11-04, -/GB [rev]  
   × Fistra Knight Rider, M, SIA n, 1981-07-03, GB/GB [rev]  
    Adixiam Fafa Mariena, F, SIA b, 1988-05-08, GB/GB [rev]  
    × Juszues Brigadier Ben, M, SIA n, 1988-09-11, -/GB [rev]  
      [...]
    Adixiam Marechal, F, SIA n, 1988-08-05, GB/-  
    Adixiam Preciouse Papriia, M, SIA n, 1988-08-05, GB/-  
    Adixiam Sherianne, F, SIA n, 1988-08-05, GB/-  
    Adixiam Superior Spendor, M, SIA b, 1988-08-05, GB/-  
    Adixiam Sweetsachmo, M, SIA n, 1988-08-05, GB/GB [rev]  
    × Enigma Arabesque, F, SIA h [rev]  
      [...]
    × Juszues Bella, F, SIA n [rev]  
      [...]
    × Adreeam Octavia, F, SIA n, 1985-01-06 [rev]  
      [...]
    × Anjama Lothlorien, F [rev]  
      [...]
    × Anjama Galadriel, F, SIA w 67, 1988-12-31 [rev]  
      [...]
    × Kenhill Penelope, F, SIA n [rev]  
      [...]
    × Sharue Whitetigress, F, SIA w 67 [rev]  
      [...]
    × Addeiam Diamond Dream, F, SIA n, GB/- [rev]  
      [...]
    × Mingkwan Mistletoe, F, SIA b [rev]  
      [...]
    × Pi-Den Crystal, F, SIA w 67, 1989-03-03, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Papegaai Acacia, F, SIA w [rev]  
      [...]
    × Adiveam Tsuria, F, SIA n, GB/GB [rev]  
      [...]
   × Chantina Fabian, M, OSH b 24, 1983-02-28, GB/GB [rev]  
    Applejack Brother Lovie, M, SIA b 21, GB/-  
    Applejack Chelsea Girl, F, SIA b 21, GB/-  
    Applejack Hazyshade, F, OSH b 24, GB/-  
    Applejack Stargazer, M, SIA b 21, GB/-  
    Applejack Driftaway, M, SIA b 21, 1989-04-16, GB/-  
    Applejack Sezwho, M, SIA b 21, 1989-04-16, GB/-  
   × Phylensire Alexander, M, SIA n, 1984-02-16, GB/GB [rev]  
    Adixiam Darling Flame, M, SIA n, GB/-  
    Adixiam Justjoey, M, SIA n, GB/-  
   Mingkwan Temperance, F, SIA n, 1984-11-04 [rev]  
   × Volleno Beau Geste, M, SIA n, 1981-07-14, -/GB [rev]  
    Crisaliz Cassiopeia, F, SIA b  
  × Torneys Rhea, F, SIA n, 1980-11-08, -/GB [rev]  
   Kimberlinas Comanche Chief, M, SIA n  
   Kimberlinas Jasper Gem, M, SIA n, 1984-12-02  
  × Phylensire Startips, F, SIA n [rev]  
   Pi-Den Ergrace, F, SIA n, GB/-  
   Pi-Den Shinyu, F, SIA n, GB/- [rev]  
   × Firousi Philanderer, M, SIA b 21, 1988-10-02, GB/GB [rev]  
    Silvergloves Charisma, F, SIA n [rev]  
    × Nivandra Crackerjack, M, SIA n, 1986-06-14, GB/GB [rev]  
      [...]
  × Thairano Evening Primrose, F, SIA w 67 [rev]  
   Anjama Galadriel, F, SIA w 67, 1988-12-31 [rev]  
   × Adixiam Sweetsachmo, M, SIA n, 1988-08-05, GB/GB [rev]  
    Anjama Celborn, F, SIA w 67, 1992-05-08 [rev]  
    × Juszues Brigadier Ben, M, SIA n, 1988-09-11, -/GB [rev]  
      [...]
   Anjama Gloredhel, F, SIA w 67, 1988-12-31  
   Anjama Alqualonde, F, SIA w 67, 1990-05-12  
  × Leechen Chu, F, SIA n [rev]  
   Cheju Dominick, M, SIA b, 1981-06-11  
   Cheju Dulciana, F, SIA b, 1981-06-11, -/GB [rev]  
   × Posami Super Star, M, SIA n, 1981-06-29, GB/GB [rev]  
    Bluecroft Socrates, M, SIA b, GB/GB [rev]  
    × Arachis Hypogaea, F, SIA n, -/GB [rev]  
      [...]
  × Papegaai Acacia, F, SIA w [rev]  
   Pi-Den Britanya, F, SIA w 67, 1989-03-03, GB/- [rev]  
   × Fistra Marcopolo, M, SIA n, 1988-02-13, GB/GB [rev]  
    Mossgems Polomint, M, SIA w  
    Mossgems Artic Snowstorm, M, SIA w, 1991-10-10  
   × Kispal Apollo, M, SIA c, 1990-11-04 [rev]  
    Mossgems Silvery Stardust, M, SIA w  
   × Glenrovert Chezyen, M, SIA n [rev]  
    Mossgems Justme, M, SIA w  
   Pi-Den Crystal, F, SIA w 67, 1989-03-03, GB/GB [rev]  
   × Adixiam Sweetsachmo, M, SIA n, 1988-08-05, GB/GB [rev]  
    Adraysh Midas Touch, F, SIA w 67, 1991-02-27  
    Adinnsh Sheer Elegance, F, SIA w 67, 1992-12-04, GB/-  
  × Adoneam Bluemist Starfire, F, SIA c, 1982-09-20, GB/GB [rev]  
   Kimberlinas Lady Emma, F, SIA b, 1985-06-11 [rev]  
   × Prince Talmond, M, SIA b, 1981-06-14, GB/GB [rev]  
    Kimberlinas Angelique, F, SIA b, 1987-05-11  
    Kimberlinas Antoinette, F, SIA b, 1987-05-11  
    Kimberlinas Aramis, M, SIA b, 1987-05-11  
    Kimberlinas Athos, M, SIA b, 1987-05-11, GB/GB [rev]  
    × Perpetua Venetia, F, SIA a, GB/GB [rev]  
      [...]
    Kimberlinas Dartagnon, M, SIA b, 1987-05-11  
    Kimberlinas Mouseketeer, M, SIA b, 1987-05-11  
    Kimberlinas Porthos, M, SIA b, 1987-05-11  
   × Fistra Stringfellow, M, SIA n, 1986-03-20, GB/GB [rev]  
    Kimberlinas Lilac Mist, F, SIA c  
    Kimberlinas Maxine, F, SIA n  
    Kimberlinas Superstition, M, SIA b  
    Kimberlinas Willow, F, SIA c  
   × Shermese Tigers Eye, M, SIA n 21, GB/GB [rev]  
    Kimberlinas Bedlam, M, SIA b, 1989-04-08  
    Kimberlinas Clawia, F, SIA n 21, 1989-04-08  
    Kimberlinas Tigermoth, M, SIA b 21, 1989-04-08  
   × Charlare Blue Thunder, M, SIA a, 1984-02-02, GB/GB [rev]  
    Kimberlinas Anglo, M, SIA c  
    Kimberlinas Chiquita, F, SIA b  
    Kimberlinas Fernando, M, SIA a  
   × Phylensire Alexander, M, SIA n, 1984-02-16, GB/GB [rev]  
    Kimberlinas Claudius, M, SIA n  
    Kimberlinas Mark Anthony, M, SIA n  
    Kimberlinas Tiberius, M, SIA n  
    Kimberlinas Cleopatra, F, SIA n, 1986-06-16, -/GB [rev]  
    × Sowhynot Jazz, M, SIA c [rev]  
      [...]
    × Charlare Blue Thunder, M, SIA a, 1984-02-02, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Shermese Tigers Eye, M, SIA n 21, GB/GB [rev]  
      [...]
   × Shonalanga Moonraker, M, SIA c, 1987-05-21 [rev]  
    Kimberlinas Lilac Thyme, F, SIA c [rev]  
    × Firousi Philanderer, M, SIA b 21, 1988-10-02, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Sunsylph Allegro, M, SIA c, 1978-02-11, GB/GB [rev]  
      [...]
    Kimberlinas Moonshine, M, SIA c  
   × Tyemead Gentleman Jim, M, SIA a, 1985-05-24, GB/GB [rev]  
    Kimberlinas Jemma, F, SIA b  
    Kimberlinas Jimbob, M, SIA a  
    Kimberlinas Oh Byjiminey, M, SIA n  
  × Kenhill Minerva, F, SIA n [rev]  
   Kenhill Florence, F, SIA n [rev]  
   × Mossrose Monarch, M, SIA n, 1979-11-25, GB/GB [rev]  
    Kenhill Jeremy, M, SIA n  
    Kenhill Laurel, F, SIA n [rev]  
    × Chantina Fabian, M, OSH b 24, 1983-02-28, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Shandean Dionysius, M, SIA n, 1978-03-24, GB/GB [rev]  
      [...]
   × Phylensire Alexander, M, SIA n, 1984-02-16, GB/GB [rev]  
    Kenhill Penelope, F, SIA n [rev]  
    × Adixiam Sweetsachmo, M, SIA n, 1988-08-05, GB/GB [rev]  
      [...]
  × Puzzle Ebony, F, SIA n [rev]  
   Puzzle Hydrophane Opal, M, SIA n, 1980-05-03  
  × Kimoki Ulanova, F, SIA n [rev]  
   Greengate Adieu, F, SIA n [rev]  
   × Katnap Star Warrior, M, SIA n, 1981-11-07 [rev]  
    Aduam Aradias Yasmine  
   Greengate Aufweidersehn, F, SIA n [rev]  
   × Katnap Star Warrior, M, SIA n, 1981-11-07 [rev]  
    Tom-Tom Jungle Lad, F, SIA n  
  × Norska Astral Bifrost, F, SIA n, GB/GB [rev]  
   Pi-Den Bernadette, F, SIA n, GB/DK [rev]  
   × Pi-Den Snowleopard, M, SIA w 67, 1978-12-29, GB/DK [rev]  
    O'Russet's Snow Berry, M, SIA w 67, DK/DK [rev]  
    × O'Russet's Cacao Hera, F, SIA b, DK/DK [rev]  
      [...]
   Pi-Den Hanson van Lolo, M, SIA n [rev]  
   × Mystic Star Cloud, F, SIA n [rev]  
    Merindol's Christabelle, F, SIA n, 1991-01-23 [rev]  
    × Merindol Applejack Arnie Becker, M, SIA b, 1989-11-08, GB/- [rev]  
      [...]
   Pi-Den Ballerina, F, SIA n, 1980-10-10, GB/GB [rev]  
   × Mossrose Monarch, M, SIA n, 1979-11-25, GB/GB [rev]  
    Ambahi Snow Queen, F, SIA n, 1981-12-15, GB/GB [rev]  
    × Kohinoor Tao, M, SIA n, 1975-07-16, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Sanmar Snow Tigger, M, SIA c, 1982-05-17, GB/GB [rev]  
      [...]
   Pi-Den Butterscotch, M, SIA b, 1980-10-10, GB/DK [rev]  
   × Honey Al Kattá, F, SIA b, DK/DK [rev]  
    Kalina Al Kattá, F, SIA b, DK/DK [rev]  
    × Klingeskov's Athos, M, SIA n, DK/DK [rev]  
      [...]
    × Loui Braun Brimiso, M, SIA n, DK/DK [rev]  
      [...]
   × Alpha Al Kattá, F, SIA n, DK/DK [rev]  
    Felicia Al Kattá, F, SIA n, DK/DK [rev]  
    × Uruguay Hvide Perry, M, SIA w 67, 1982-05-28, DK/DK [rev]  
      [...]
   × Dami'a Al Kattá, F, SIA n [rev]  
    Dark Fleur Al Kattá, F, SIA n, DK/DK [rev]  
    × Angelica's Bambi, M, SIA w 67, 1984-07-28, DK/DK [rev]  
      [...]
   × Aloah Al Kattá, F, SIA c, DK/DK [rev]  
    Honey Al Kattá, F, SIA b, DK/DK [rev]  
    × Pi-Den Butterscotch, M, SIA b, 1980-10-10, GB/DK [rev]  
      [...]
   × Dori'a Al Kattá, F, SIA n, DK/DK [rev]  
    Natasha Al Kattá, F, SIA b, 1989-04-13, DK/DK [rev]  
    × Klingeskov's Athos, M, SIA n, DK/DK [rev]  
      [...]
   × Adiveam Morning Mist, F, SIA c, GB/DK [rev]  
    Misha Al Kattá, F, SIA b, 1989-04-18, DK/DK  
   × Sirikit Chilanga, F, SIA n, DK/DK [rev]  
    Nichi Ayutthaya, M, SIA n, DK/DK [rev]  
    × Frederiksværk's Blå Anouska, F, SIA a, DK/DK [rev]  
      [...]
    × Casra's Winnetou'scha, F, SIA h, US/DK [rev]  
      [...]
    × Uruguay Tabby la'Petit, F, OSH n 24, DK/DK [rev]  
      [...]
   × Klingeskov's Ny, F, SIA n [rev]  
    Klingeskov's Ro, F, SIA n [rev]  
    × San-T-Ree Dark Mascot, M, SIA n, 1983-07-30, SE/DK [rev]  
      [...]
   Pi-Den Silhouette, F, SIA n, 1983-03-02, GB/SE [rev]  
   × San-T-Ree Dark Kontur, M, SIA n, 1983-01-13, SE/SE [rev]  
    San-T-Ree Jaguar-E, M, SIA n, 1987-02-12, SE/SE [rev]  
    × Vesslans Waltzing Mathilda, F, SIA b 21, 1986-08-30, SE/SE [rev]  
      [...]
    × Sharue Nadir, F, SIA w 67, 1986-11-14, GB/SE [rev]  
      [...]
    × Pulcinella, F, SIA n, 1985-11-07, SE/SE [rev]  
      [...]
    × Bojador Chaude, F, OSH b 24, 1985-03-05, SE/SE [rev]  
      [...]
    × Chai's Joy, F, SIA n, SE/SE [rev]  
      [...]
  × Firousi Guinevere, F, SIA n, 1985-02-10 [rev]  
   Ochiba Carol, F, SIA n  
   Ochiba Rose, F, SIA n [rev]  
   × Phylensire Alexander, M, SIA n, 1984-02-16, GB/GB [rev]  
    Ochiba Apollo, M, SIA n [rev]  
    × Adreeam Corryanna, F, SIA n [rev]  
      [...]
    × Adhuiam Whosa Cracker, F, SIA n, GB/- [rev]  
      [...]
   Ochiba Star, F, SIA b [rev]  
   × Chantina Fabian, M, OSH b 24, 1983-02-28, GB/GB [rev]  
    Pi-Den Brief Encounter, M, SIA b 21, GB/-  
    Pi-Den Chocolate Polkadot, F, OSH b 24, GB/-  
    Pi-Den Hailstorm, M, OSH b 24, GB/- [rev]  
    × Pi-Den Gorilla, F, SIA n, GB/- [rev]  
      [...]
    × Ronsline Tigerlily, F, OSH c 24, 1989-03-19, GB/- [rev]  
      [...]
    Pi-Den Khalifa, M, OSH b 24, GB/-  
    Pi-Den Sharifa, M, OSH b 24, GB/- [rev]  
    × Mishkana Charisma, F, OSH n, 1987-09-05 [rev]  
      [...]
    Pi-Den Thasia, F, OSH b 24, GB/-  
    Pi-Den Tiberius, M, OSH b 24, GB/-  
  × Perpetua Minty, F, SIA [rev]  
   Aduam Adonai Brightstar, M, SIA d, 1984-03-11  
  × Adreeam Sylvatica Gentian, F, SIA n [rev]  
   Adreeam Octavia, F, SIA n, 1985-01-06 [rev]  
   × Adixiam Sweetsachmo, M, SIA n, 1988-08-05, GB/GB [rev]  
    Anjama Yarda, F, SIA b, 1990-07-22  
   × Pentangle Emperor, M, SIA c, 1979-01-04, GB/- [rev]  
    Adqweam Fingolfin, M, SIA b, 1986-08-29  
   × Chantina Fabian, M, OSH b 24, 1983-02-28, GB/GB [rev]  
    Anjama Ragnor, M, OSH b 24, 1988-02-04  
   × Shandean Dionysius, M, SIA n, 1978-03-24, GB/GB [rev]  
    Anjama Niniel, F, SIA n  
   × Phylensire Alexander, M, SIA n, 1984-02-16, GB/GB [rev]  
    Adiveam Linaewen, F, SIA n, 1987-04-04  
  × Deena Zaleta, F, SIA b [rev]  
   Perpetua Silverdown, M, SIA b, 1981-05-05  
  × Adreeam Candida, F [rev]  
   Adiveam Tsuria, F, SIA n, GB/GB [rev]  
   × Adixiam Sweetsachmo, M, SIA n, 1988-08-05, GB/GB [rev]  
    Adhuiam Sumfun Kirsty, F, SIA n, GB/GB [rev]  
    × Juszues Brigadier Ben, M, SIA n, 1988-09-11, -/GB [rev]  
      [...]
  × Charlotte Josephine, F, SIA b, GB/GB [rev]  
   Skatkat Lucy, F, SIA b  
  × Pi-Den Antoinette, F, SIA n, 1981-07-06, GB/GB [rev]  
   Adoneam Mitsuki Salika, F, SIA n, GB/GB [rev]  
   × Gangaili Tipsy Nipper, M, OSH b 24, 1981-03-12, GB/GB [rev]  
    Adreesh Orianna, F, OSH b 24, 1984-12-10 [rev]  
    × Chantina Jabberwocky, M, OSH b 24, 1984-05-25, GB/- [rev]  
      [...]
   Adoneam Sharazar Mandate, M, SIA n, 1983-09-26  
  × Mendlebar Polar Princess, F, SIA w 67 [rev]  
   Pi-Den Maximillion, M, SIA w 67, 1983-06-10, GB/-  
  × Tolivar Andromeda, F, SIA h, 1978-07-11 [rev]  
   Taurmar Anina, F, SIA  
   Taurmar Arabella, F, SIA  
   Taurmar Appolo, M, SIA, 1979-12-06  
  × Firousi Mata Hari, F, SIA n, 1985-11-03 [rev]  
   Pi-Den Moyeh, F, SIA n, GB/-  
  × Mendlebar Marlena, F, SIA c Var-4, 1978-07-30, GB/GB [rev]  
   Starbright Celeste, F, SIA b Var-5, 1981-01-18, GB/GB [rev]  
   × Lilac Lysander Cashell, M, SIA c, GB/GB [rev]  
    Adoneam Kari Kerana, F, SIA b Var-6, 1982-09-02, GB/GB [rev]  
    × Chawalet Penmarric, M, SIA b, 1985-08-22, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Volleno Beau Geste, M, SIA n, 1981-07-14, -/GB [rev]  
      [...]
  × Aduam Waltzing Matilda, F, SIA n [rev]  
   Adiveam Dotted Crotchet, F, SIA n, 1987-04-20  
  × Adreeam Octavia, F, SIA n, 1985-01-06 [rev]  
   Anjama Niniel, F, SIA n  
  × Chantina Cassiopeia, F, OSH c, 1982-06-02, GB/- [rev]  
   Kevinka Chewbacca, F, OSH b  
  × Phylensire Special, F, SIA n, 1984-02-16, GB/GB [rev]  
   Pi-Den Femme, F, SIA n, GB/- [rev]  
   × Pheljo Keri, M, SIA n, 1986-04-15, GB/GB [rev]  
    Izzy Bellona, F, SIA n [rev]  
    × Springheels Amigo, M, SIA c [rev]  
      [...]
    × Thisleway Romeo, M, SIA n, 1988-09-09 [rev]  
      [...]
   Pi-Den Maxine, F, SIA n, 1985-04-29, GB/FI [rev]  
   × San-T-Ree Dark Kontur, M, SIA n, 1983-01-13, SE/SE [rev]  
    Ruskan Cecilia, F, SIA n, 1986-07-10, SE/-  
    Ruskan Claus, M, SIA n, 1986-07-10, FI/FI [rev]  
    × Meta, F, SIA n, 1986-08-11, SE/FI [rev]  
      [...]
   Pi-Den Momentum, M, SIA n, 1985-04-29, GB/FI  
   Pi-Den Mondi, F, SIA n, 1985-04-29, GB/FI [rev]  
   × Mimukisun Harold, M, SIA d, 1986-07-07, FI/- [rev]  
    Sawasdee Dizzy Miss Lizzy, F, SIA f, 1988-04-04, FI/- [rev]  
    × K-M'Ling Almond Ray, M, SIA b, 1987-04-21, US/FI [rev]  
      [...]
   Pi-Den Irishmist, F, SIA n, 1985-11-03, GB/-  
  × Kenhill Laurel, F, SIA n [rev]  
   Aduam Callum, SIA b  
  × Moon Sensumi, F, SIA n [rev]  
   Cheju Sersey, F, SIA b, 1981-11-14 [rev]  
   × CherryGarden Orpheus of Ellian, M, SIA b 21, 1983-08-19, US/- [rev]  
    Cheju Rambi M of Ellian, F, SIA b, 1984-11-17  
  × Vaillencourt Arabella, F, SIA n 21, 1979-12-07, -/GB [rev]  
   Chantina Aeolus, M, SIA n 21, GB/-  
   Chantina Althea, F, SIA n 21, GB/-  
  × Kaurora Kowloona, F, SIA n [rev]  
   Doanda Bebe, F, SIA n [rev]  
   × Pi-Den Deuteronomy, M, SIA n, 1981-07-06, GB/GB [rev]  
    Doanda Kadmiel Kaurora, M, SIA n, 1984-01-17, GB/GB [rev]  
    × Yakshi Tarantella, F, BAL a 21 [rev]  
      [...]
  × Thisleway Thisbe, F, SIA w 67, 1977-06-25, GB/GB [rev]  
   Piccidor White Mist, M, SIA w 67, 1981-07-21, GB/GB [rev]  
   × Chawalet Boadicea, F, SIA n, 1985-08-22, GB/GB [rev]  
    Chawalet Diamond Waterfall, F, SIA w 67, 1986-08-06, GB/GB [rev]  
    × Chawalet Swinging Vagabond, M, SIA c, 1988-05-24, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Saxongate Serenade, M, SIA a, 1985-10-17 [rev]  
      [...]
    Chawalet Ice Warrior, M, SIA w 67, 1986-08-06, -/GB [rev]  
    × Adqweam Just Anoushka, F, SIA n, 1986-05-29, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Aduam Kinfer Love, F, SIA n, 1984-08-03 [rev]  
      [...]
    × Marholm Cloudnine, F, SIA n [rev]  
      [...]
   × Chawalet Wedding Bells, F [rev]  
    Chantrymere Ballerina, F, SIA w 67  
   × Aprikat Suncharmer, F, SIA b, 1982-11-11, GB/- [rev]  
    Chawalet Obiwhan Benknobi, M, SIA b, 1984-03-17  
   × Chawalet Thistledowne, F [rev]  
    Chawalet White Coronet, F, SIA w 67, 1983-02-25  
  × Pi-Den Gold Satin, F, GB/- [rev]  
   Westlands Winnie, F, SIA b [rev]  
   × Disoza Chocolate Mandarin, M, SIA b [rev]  
    Westlands Sweetest Clover, F, SIA c [rev]  
    × Quintral Pirata, M, SIA c, 1971-12-31, GB/GB [rev]  
      [...]
  × Precious Sophie, F, SIA [rev]  
   Adoneam Madam Minoushka, F, SIA n, 1983-07-12  
  × Saturn SilknSatin, F, SIA, -/GB [rev]  
   Addeiam Carrera Americiana, M, SIA n, 1992-07-15, GB/-  
   Addeiam Florio Portia, F, SIA n, 1992-07-15, GB/-  
  Shandean Dominique, F, SIA n, 1978-03-24 [rev]  
  × Pentangle Beauman, M, SIA b, 1976-11-29, GB/GB [rev]  
   Busybee Champagne, F, SIA n, 1979-06-22, GB/-  
   Busybee Dom Perrier, M, SIA b, 1979-06-22, GB/NL [rev]  
   × Bunga Terratai van Adinau, F, SIA n 21, 1983-07-17, BE/- [rev]  
    Tuti van Youkastam, F, SIA n, BE/- [rev]  
    × Ikaros de Mayar Khela, M, SIA w 67, 1984-06-19, BE/NL [rev]  
      [...]
   × Rha-Ta-Nmy's Ostara, F, SIA n, 1984-03-05, NL/NL [rev]  
    Rahme Ranyhym Cappuccino, M, SIA b, 1985-11-15, NL/NL [rev]  
    × Pritti Precious de Mayar Khela, F, SIA n, 1986-06-15, NL/NL [rev]  
      [...]
    × Isabel van Heerewaarden, F, SIA n, NL/NL [rev]  
      [...]
    × Leila Scorpio, F, OSH b Var-5, 1983-02-14, NL/NL [rev]  
      [...]
    × Queenie de Mayar Khela, F, SIA b, 1984-12-27, NL/NL [rev]  
      [...]
    × Mighty Spirit van Anatevka, F, OSH b, 1983-06-08, NL/NL [rev]  
      [...]
    × Berberis Choc v Oostayen, F, SIA b [rev]  
      [...]
   × Gopa van Vonno, F, SIA n, 1976-08-16, NL/NL [rev]  
    Meija van Heerewaarden, F, SIA n, NL/NL [rev]  
    × Adrian van de Vrijheid, M, SIA b 21, 1982-11-30, NL/NL [rev]  
      [...]
   × Peaky de Mayar Khela, F, SIA n, 1986-06-15, NL/NL [rev]  
    Elfi de Mayar Khela, F, SIA n, 1987-01-01 [rev]  
    × Joery van Mazourka's Beauty, M, SIA w 67, 1983-10-03, NL/NL [rev]  
      [...]
   × Di Sana de Mayar Khela, F, SIA b, NL/NL [rev]  
    Ranka de Mayar Khela, F, SIA b [rev]  
    × Ikaros de Mayar Khela, M, SIA w 67, 1984-06-19, BE/NL [rev]  
      [...]
    Rinta de Mayar Khela, F, SIA b, NL/NL [rev]  
    × Chatain van de Bruijn's Kattenmand, M, OSH b, 1984-08-03, NL/NL [rev]  
      [...]
   × Taothai Khao Fleur de Lys, F, SIA w 67, 1981-04-28, NL/NL [rev]  
    Taothai Khao Mariko, F, SIA w 67, 1987-02-10, NL/NL [rev]  
    × Taothai Tan Tequila, M, SIA b, 1987-08-28, NL/NL [rev]  
      [...]
    × Nivandra Earl Grey, M, SIA n, 1988-04-29, GB/NL [rev]  
      [...]
    × Silverbreeze Ambassador, M, SIA c, 1986-10-10, GB/NL [rev]  
      [...]
    × Adhuiam Faynas, M, SIA b, 1990-07-02, GB/NL [rev]  
      [...]
   × Elsker de Mayar Khela, F, SIA b, BE/BE [rev]  
    Queenie de Mayar Khela, F, SIA b, 1984-12-27, NL/NL [rev]  
    × Rahme Ranyhym Cappuccino, M, SIA b, 1985-11-15, NL/NL [rev]  
      [...]
   × Ragna de Mayar Khela, F, SIA b, NL/NL [rev]  
    Hayyan de Mayar Khela, M, SIA b, NL/NL [rev]  
    × Chantmarle's Dymphina, F, SIA b, NL/FR [rev]  
      [...]
   × Isis de Mayar Khela, F, SIA w 67, BE/- [rev]  
    Amon Ra du Mont Fleury, M, SIA w 67, 1987-03-12 [rev]  
    × Chrissy van het Loodiep, F, OSH o Var-6, 1987-07-05, NL/NL [rev]  
      [...]
   × Samsara (#1) Shoca, F, OSH b, 1975-06-26, GB/NL [rev]  
    Angharad van Anatevka, F, OSH b, 1981-12-27, NL/NL [rev]  
    × Busybee Cavalier, M, SIA n, 1978-09-01, GB/NL [rev]  
      [...]
   × Tamello's Rashani, F, SIA c 21, 1981-07-22 [rev]  
    Tamello's Ekachai, M, SIA b 21, 1983-07-29, NL/- [rev]  
    × Leila Scorpio, F, OSH b Var-5, 1983-02-14, NL/NL [rev]  
      [...]
   × Mariski de Mayar Khela, F, SIA n [rev]  
    Orak de Mayar Khela, M, SIA n, 1986-06-06, NL/- [rev]  
    × Silverbreeze Brownsugar, F, SIA b, 1986-09-28, GB/- [rev]  
      [...]
  × Maeprest Antonio, M, SIA n, 1979-06-12, GB/GB [rev]  
   Busybee Colette, F, SIA n, 1980-08-27, GB/GB [rev]  
   × Okesha Star Galaxy, M, SIA n, 1979-03-08, GB/GB [rev]  
    Shekoa Dominic, M, SIA n [rev]  
    × Delphi Bella, F, SIA a [rev]  
      [...]
    × Okesha Tamarin, F, SIA n [rev]  
      [...]
    Shekoa Claudia, F, SIA n, 1982-03-20, GB/GB [rev]  
    × Lovinamist Cavalier, M, SIA n, 1978-03-21, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Bevlee Sassuki, M, SIA n, 1983-12-22, GB/GB [rev]  
      [...]
   Busybee Emerald, F, SIA n, 1980-08-27, GB/-  
  Hu-Tsi Shandean Francesca, F, SIA n, 1979-08-12, GB/SA [rev]  
  × Hu-Tsi Sislinki Paco, M, SIA n, GB/SA [rev]  
   Hu-Tsi Pascale, M, SIA n [rev]  
   × Mystic Moon Bird, F, SIA n, 1976-04-04 [rev]  
    Mystic Grizabella, F, SIA n, 1982-08-28  
  Shandean Fabia, F, SIA n, 1979-08-12, GB/DK [rev]  
  × Olfert Antonius Thai-Vally, M, SIA n, 1973-02-12, DK/DK [rev]  
   Unikum Thai-Vally, M, SIA n, DK/DK [rev]  
   × Thiotepas Apricot Aphrodite, F, SIA f, 1980-01-11, DK/DK [rev]  
    Thiotepas Dizzy Dream, F, SIA f, DK/DK [rev]  
    × Salween Blue Henri, M, SIA a, 1977-07-03, DK/DK [rev]  
      [...]
    × Ballyborn Snowy Owl, M, SIA w 67, DK/DK [rev]  
      [...]
   × Fresia Thai-Vally, F, SIA b, DK/DK [rev]  
    Benita Thai-Vally, F, SIA a, DK/DK [rev]  
    × Rico el Paso, M, SIA a, DK/DK [rev]  
      [...]
    × Kirkhøj's Caspar, M, SIA a, DK/DK [rev]  
      [...]
   × Afrodite Al Kattá, F, SIA a, DK/DK [rev]  
    Kirkhøj's Caspar, M, SIA a, DK/DK [rev]  
    × Benita Thai-Vally, F, SIA a, DK/DK [rev]  
      [...]
   × Klingeskov's Eta, F, SIA n, DK/DK [rev]  
    Klingeskov's Kotinus, M, SIA b, DK/- [rev]  
    × Bianca von Berneck, F, SIA n, DE/DE [rev]  
      [...]
  Shandean Fairway, M, SIA b, 1979-08-12, -/GB [rev]  
  × Locharidge Cassandra, F, SIA a, 1979-01-25 [rev]  
   Caniopia, F, SIA n [rev]  
   × Adoneam Aqua, M, SIA a, 1983-01-04, GB/- [rev]  
    Adreeam Kassak, M, SIA n, 1985-02-02  
    Adreeam Melaura Belle, F, SIA n, 1985-09-06 [rev]  
    × Posami Super Star, M, SIA n, 1981-06-29, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Tzu Ishido, M, SIA a, 1985-08-27, GB/GB [rev]  
      [...]
    Adreeam Taelos, M, SIA n, 1985-09-06  
   × Uno Aladdin, M, SIA b, 1982-10-14 [rev]  
    Adreeam Polly Doodle, F, SIA n [rev]  
    × Adoneam Aqua, M, SIA a, 1983-01-04, GB/- [rev]  
      [...]
   Mena (English), F, SIA a, -/GB [rev]  
   × Lessur Grand Goya, M, SIA c, 1979-10-01, GB/GB [rev]  
    Adoneam Aqua, M, SIA a, 1983-01-04, GB/- [rev]  
    × Adreeam Polly Doodle, F, SIA n [rev]  
      [...]
    × Pendenna Adeline, F, SIA b [rev]  
      [...]
    × Caniopia, F, SIA n [rev]  
      [...]
    × Kasella Camilla, F, SIA n 21 [rev]  
      [...]
    × Aduam Silken Shadow, F, SIA c, 1984-01-15 [rev]  
      [...]
    Adoneam Capricorn Picasso, M, SIA c, 1983-01-04, GB/-  
  × Locharidge Lady Lucinda, F, SIA n [rev]  
   Adelheide Yuletide, F, SIA n  
  × Astra Carol, F, SIA b, -/GB [rev]  
   Adoneam Itu Kita, F, SIA b, 1982-11-23, GB/GB [rev]  
   × Ceaswich Darien, M, SIA n, 1975-09-13, GB/GB [rev]  
    Adoneam Drurys Shellopal, F, SIA b, 1983-06-03, GB/- [rev]  
    × Druries Aubin Khakan, M, SIA b, 1975-01-27, -/GB [rev]  
      [...]
  × Kaloke Kiyochika, F, SIA n, 1980-03-05, GB/- [rev]  
   Emmanuelle, F, SIA n, 1982-06-05 [rev]  
   × Valena Beauregard, M, SIA n 21, 1977-07-01, GB/GB [rev]  
    Sariamar Kalliope, F, SIA n 21, 1986-06-10  
  × Empyreal Crystal Raindrop, F, SIA c [rev]  
   Empyreal Natasha, F, SIA b, 1982-02-04  
  Shandean Freeman, M, SIA n, 1979-08-12  
  Shandean Glastron, M, SIA n, 1980-01-18, GB/GB [rev]  
  × Kareena Blue Whirlwind, F, SIA a [rev]  
   Lemon Tropicana, F, SIA a, 1985-07-11  
  × Shekoa Tava, F, SIA n [rev]  
   Shekoa Damian, M, SIA n [rev]  
   × Shekoa Thistledown, F, SIA n, 1983-04-02 [rev]  
    Shekoa Tante, F, SIA n [rev]  
    × Harlyquin, M, SIA a, 1981-05-21, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Rocheros Mokuso, M, SIA n [rev]  
      [...]
    × Sislinki Telstar, M, SIA n, 1974-04-04, GB/GB [rev]  
      [...]
    Shekoa Topeka, M, SIA n  
  × Thairano Rebecca, F, SIA n, GB/GB [rev]  
   Dustanna Starlet, F, SIA n  
   Dustanna Arian Wen, F, SIA a, 1983-08-05, GB/GB [rev]  
   × Nevandco Imperial Boy, M, SIA n, 1986-07-09, GB/GB [rev]  
    Thairano Noname, M, SIA a, 1989-01-06  
   × Tyemead Gentleman Jim, M, SIA a, 1985-05-24, GB/GB [rev]  
    Thairano Miss Cobweb, F, SIA a, GB/GB [rev]  
    × Nevandco Imperial Boy, M, SIA n, 1986-07-09, GB/GB [rev]  
      [...]
    Thairano Dawn Shadows, F, SIA a, 1986-07-06  
   × Coerulea Cosmos, M, SIA d, 1981-08-07, GB/GB [rev]  
    Thairano Miss Rainbow, F, SIA f, GB/GB [rev]  
    × Tyemead Gentleman Jim, M, SIA a, 1985-05-24, GB/GB [rev]  
      [...]
   Dustanna Samantha, F, SIA n, 1983-08-05, GB/GB [rev]  
   × Lovinamist Cavalier, M, SIA n, 1978-03-21, GB/GB [rev]  
    Suryasun Bhairava, M, SIA n, GB/GB  
    Suryasun Ayutthiya, F, SIA n, 1984-10-14, GB/DE [rev]  
    × Kyrus von Druidenstein, M, SIA n, 1983-03-07, DE/DE [rev]  
      [...]
    × Penyrallt Picasso, M, SIA n, 1974-03-04, GB/GB [rev]  
      [...]
   × Beaumaris Maracanda, M, SIA n, 1976-07-06, GB/DE [rev]  
    Suryasun Desperado, M, SIA n, 1986-03-02, DE/DE [rev]  
    × Blue Lady von Loe, F, SIA a [rev]  
      [...]
    × Suryasun Enchantress, F, SIA n [rev]  
      [...]
    × Super-Girl vom Eisenhammer, F, OSH c, DE/DE [rev]  
      [...]
  × Jesbar Ladybird, F, OSH b 24, 1981-03-10 [rev]  
   Dustanna Black Magic, F, OSH n  
   Dustanna Zest, F, SIA a 21  
  × Pannaduloa Sophistication, F, SIA f, GB/GB [rev]  
   Pannaduloa Blitzer, F, SIA e, 1986-02-01, GB/-  
   Pannaduloa Elation, F, SIA n, 1986-02-01, GB/GB [rev]  
   × Tyemead Gentleman Jim, M, SIA a, 1985-05-24, GB/GB [rev]  
    Pannaduloa Pandora, F, SIA a, 1988-09-09, GB/- [rev]  
    × Fistra Marcopolo, M, SIA n, 1988-02-13, GB/GB [rev]  
      [...]
    Pannaduloa Perseus, M, SIA a, 1988-09-09, GB/-  
    Pannaduloa Phaedra, F, SIA a, 1988-09-09, GB/- [rev]  
    × Pannaduloa Yentantethra, M, SIA e, 1990-03-27, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Pebblebeach Lysander, M, SIA n, 1988-10-09, GB/GB [rev]  
      [...]
   × Shermese Tigers Eye, M, SIA n 21, GB/GB [rev]  
    Pannaduloa Lotsa Style, F, SIA n 21, 1988-03-09, GB/NO [rev]  
    × Orinoco's Atomic, M, SIA n 21, 1984-12-18, NO/NO [rev]  
      [...]
    × Sharue Trendsetter, M, SIA n, 1991-03-02, GB/NO [rev]  
      [...]
    Pannaduloa Midas Touch, M, SIA n 21, 1988-03-09, GB/-  
   × Fleic Chocolate Imperial, M, OSH b 24, 1984-12-12, GB/GB [rev]  
    Pannaduloa Bagheera, M, SIA n 21, GB/-  
    Pannaduloa Sherekhan, M, SIA n 21, GB/-  
   Pannaduloa Tizer, M, SIA e, 1986-02-01, GB/-  
   Pannaduloa Variation, F, SIA f, 1986-02-01, GB/-  
  × Papegaai Winter Chimes, F, SIA w 67, 1983-12-12, GB/GB [rev]  
   Thairano White Tiger, M, SIA w 67, GB/GB [rev]  
   × Saloshei Violet, F, SIA n [rev]  
    Thairano Panthero, M, SIA w [rev]  
    × Thairano Isadora, F, SIA n [rev]  
      [...]
   × Raffinee Chatonels Heather, F, BAL c, 1987-04-25, GB/GB [rev]  
    Chatonel SnowTiger, M, SIA w 67 Var-0, 1988-11-29, GB/GB [rev]  
    × Pheljo Crystal, F, BAL c, 1989-02-24, GB/GB [rev]  
      [...]
    Chatonel Whiteblaize, F, SIA w 67 Var-0, 1988-11-29, GB/GB [rev]  
    × Balik's Adagio of Chatonel, M, BAL a, 1988-01-25, US/GB [rev]  
      [...]
   × Papegaai Desert Orchid, F, SIA w [rev]  
    Yessiam White Diamond, F, SIA w 67, 1988-03-06  
    Yessiam Azimerdy, F, SIA w 67, 1988-03-09  
   Thairano White Rose, F, SIA w, 1985-03-12 [rev]  
   × Nevandco Imperial Boy, M, SIA n, 1986-07-09, GB/GB [rev]  
    Thairano Frosted Pearl, F, SIA w  
    Thairano Pinefrost, F, SIA w  
   × Bambino Aztec Warrior, M, SIA n, 1987-02-17 [rev]  
    Thairano Snow Queen, F, SIA w, 1988-06-01 [rev]  
    × Penthouse Dom Perignon, M, SIA n, 1983-12-15, -/GB [rev]  
      [...]
   × Silverbreeze Calisay, M, SIA b, 1984-07-24, GB/GB [rev]  
    Thairano Moonlight Merlin, M, SIA w, 1987-03-05  
   Thairano Rosebud, F, SIA w, 1986-02-02 [rev]  
   × Springgrove Dartagnan, M, SIA n, 1987-07-04, GB/GB [rev]  
    Rocamadour Cherif, F, SIA w, 1988-04-09  
  × Doral Betsyross, F, SIA c, GB/- [rev]  
   Thairano Soldier Blue, M, SIA a  
  × Aduam Welcumen Rose, F, SIA n 21 [rev]  
   Adqweam Black Tulip, F, SIA n [rev]  
   × Luyanpin Leander, M, SIA c, 1982-02-23, GB/GB [rev]  
    Adiveam Black Rose, SIA n  
  × Abburrex Fabulous Feline, F, OSH [rev]  
   Elsambooh Bloo Peeper, F, OSH a 24, 1984-11-07  
  × Chalonarong Tamsin, F, BAL a, GB/GB [rev]  
   Chalonarong Pinball Wizard, M, SIA n Var-0, 1985-07-17, GB/GB [rev]  
   × Chalonarong Frivolous Fawn, F, BAL n 21, 1985-12-22, GB/GB [rev]  
    Chalonarong Amorous Aramis, M, BAL n 21, 1987-06-27, GB/-  
  × Adreeam Sali Abigail, F, SIA n 21, GB/GB [rev]  
   Marderi Sasha Amor, F, SIA n 21, 1986-03-10 [rev]  
   × Chudan Super Trouper, M, SIA n, 1985-10-18, GB/GB [rev]  
    Francine Firecracker, M, SIA b 21, 1987-11-03  
  × Misujo Fantastique, F, ORS n 24 [rev]  
   Lilyrose Miss Fantastique, F, SIA a 21  
  × Thairano Heather Honey, F, SIA n, 1977-11-19, GB/GB [rev]  
   Thairano Violet, F, SIA n  
   Thairano Robin, M, SIA n, 1981-03-09, GB/HU [rev]  
   × Balatony Indigo, F, SIA n, HU/HU [rev]  
    Balatony Lilien, F, SIA c, HU/- [rev]  
    × Ptah's Descendant Grande, M, SIA d, DE/- [rev]  
      [...]
    Balatony Marion, F, SIA b, HU/HU [rev]  
    × Orplid's Tadsch Mahal, M, SIA w 67, DE/HU [rev]  
      [...]
   × Seadog Yinka, F, SIA n, GB/- [rev]  
    Thaikon Samuel, M, SIA n, 1984-02-19 [rev]  
    × Kira von Ma-Hei, F, SIA c, 1984-03-05 [rev]  
      [...]
    × Ariane von Wirtzheim, F, SIA c, DE/DE [rev]  
      [...]
   × Balatony Destiny, F, SIA c, HU/- [rev]  
    Balatony Murdoc, M, SIA a, HU/HU [rev]  
    × Egri Lotti, F, SIA n, HU/HU [rev]  
      [...]
    × Yama's Liu Nova, F, SIA c [rev]  
      [...]
   × Fantom Fauna Alexandra, F, SIA a, HU/- [rev]  
    Kengyelfuto Detti, F, SIA c, HU/- [rev]  
    × Ptah's Descendant Hadrian, M, OSH n, DE/- [rev]  
      [...]
  × Linton Lilac Leda, F, SIA c [rev]  
   Thairano Madison, M, SIA n  
   Thairano Teazle, F, SIA a  
  × Fistra Katereena, F, SIA b, 1980-12-05, GB/GB [rev]  
   Fistra Boddie, SIA n, 1983-11-08  
   Fistra Pippistrella, F, SIA a, 1983-11-08  
   Fistra Zoe, F, SIA n, 1983-11-08  
  × Delphie, F, SIA a [rev]  
   Adoneam Wanda, F, SIA a [rev]  
   × Anorwa Deltoid, M, SIA b, 1982-04-29, GB/GB [rev]  
    Littonlees Cinderella, F, SIA a, 1985-08-09 [rev]  
    × Simone Semolina Silkpaws, M, SIA c 21, 1979-12-01, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Valena Beauregard, M, SIA n 21, 1977-07-01, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Zeppelin Wellington, M, SIA n 21, 1985-08-16, GB/GB [rev]  
      [...]
    Littonlees Crepe Suzette, F, SIA a, 1985-08-09  
   × Kalalova Kasanova, M, SIA b, 1980-11-16, GB/GB [rev]  
    Littonlees Artemis, F, SIA b  
    Littonlees Atalanta, F, SIA b [rev]  
    × Johpas Ricardo, M, SIA d 21, 1981-05-16, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Berandres Barney, M, SIA b, 1982-08-02 [rev]  
      [...]
  × Mianja Miracle, F, SIA c [rev]  
   Mianja Marius, M, SIA n, 1982-04-10  
  × Quila Elisena, F, SIA c, 1982-07-12 [rev]  
   Quila Kahikatea, F, SIA n [rev]  
   × Shooting Samuel Whiskers, M, SIA n, 1979-05-19 [rev]  
    Kittypaws Crystal Blue, F, SIA a  
   Quila Kydia, F, SIA a [rev]  
   × Amberwych Moody Blue, M, SIA a, 1983-06-13, GB/GB [rev]  
    Quila Blue Silk, F, SIA a  
    Quila Blue Velvet, F, SIA a  
    Quila Lilac Dandy, M, SIA c  
  × Laokey Everlovin Lucy, F, SIA c 21 [rev]  
   Laokey Gelek Gelek, F, SIA n 21  
  × Ballerina Pereta, F, SIA c [rev]  
   Adreeam Mai Thai, M, SIA b, 1985-06-12  
  × Silverbreeze Carousel, F, GB/- [rev]  
   Sassy Puss, F, SIA f, 1983-07-12  
  × Fairlight Celia, F, SIA c [rev]  
   Fairlight Sheba, F, SIA n  
  Shandean Lara, F, SIA n, 1981-05-03  
 × Phryne Celia, F, SIA n, 1983-11-18, -/GB [rev]  
  Vanbelma Electo Jahan, M, SIA n, 1985-02-02, GB/GB [rev]  
  × Katrine Rahinda Jsumali, F, SIA n, GB/GB [rev]  
   Katrine Akbar Ramah, M, SIA n, GB/SE [rev]  
   × Arcturus Amorina, F, SIA b, SE/SE [rev]  
    Arcturus Enrico, M, SIA n, SE/SE [rev]  
    × Desdemonas La Mizar, F, SIA c, SE/SE [rev]  
      [...]
   Katrine Gilded Gardenia, F, SIA n  
   Katrine Magenta Tulip, F, SIA b  
   Katrine Majenta Tulip, F, SIA n [rev]  
   × Anorwa Deltoid, M, SIA b, 1982-04-29, GB/GB [rev]  
    Marshmellow Juniper Jake, M, SIA b, 1993-04-02, -/GB [rev]  
    × Adouzam Twempie, F, SIA n, -/GB [rev]  
      [...]
    × Rexlizian Doughnut, F, OSH o, 1990-11-06 [rev]  
      [...]
    × Sinchmar Skye, F [rev]  
      [...]
  × Chuluk Lilac Blossom, F, SIA c, 1988-01-17, GB/GB [rev]  
   Adkriam Kaprico Darkvelvet, M, SIA n, 1989-02-06, GB/-  
  × Phryne Czarina, F, SIA n, 1986-06-14, -/GB [rev]  
   Vanbelma Fay, F, SIA n, 1988-02-02  
   Vanbelma Kelly of Koblizek, F, SIA n, 1989-08-23, GB/US [rev]  
   × San-Toi's Cinchicadeechpchop, M, SIA a, 1992-05-02, US/US [rev]  
    Cobbans Daffydowndilly, F, SIA n, 1993-12-05, US/-  
   Vanbelma Kirsty of Geishagoll, F, SIA n, 1989-08-23, GB/US [rev]  
   × Cannoncats Abelard of Geishagoll, M, SIA n, 1982-04-06, US/US [rev]  
    Geishagoll Chansu of Sashimi Kats, F, SIA n, 1990-08-11, US/US [rev]  
    × Geishagoll Turning Point, M, SIA a, 1993-01-10, US/US [rev]  
      [...]
    Geishagoll Sindars Moqui, M, SIA n, 1990-08-11, US/- [rev]  
    × Geishagoll Little Jasmine, F, SIA a, 1990-02-23, US/- [rev]  
      [...]
  × Phryne Clodagh, F, SIA n [rev]  
   Phryne Capercaillie, M, SIA n, 1989-07-01  
 × Barbin Bellerose, F, SIA n, 1980-01-22 [rev]  
  Barbin Cador, M, SIA n  
  Barbin Caractacus, M, SIA n  
  Barbin Chay, M, SIA n  
  Barbin Heather, F, SIA n [rev]  
  × Frenchelle Coeur Delion, M, SIA n, 1974-12-12, GB/GB [rev]  
   Barbin Noah, M, SIA n  
   Barbin Remus, M, SIA n  
   Barbin Rufus, M, SIA n  
   Barbin Oberon, M, SIA n, 1983-02-01  
   Barbin Orian, M, SIA n, 1983-02-01  
  × Arasian Fearless, M, SIA n, 1982-01-05, GB/GB [rev]  
   Barbin William, M, SIA n, 1984-03-04  
   Barbin Willow, F, SIA n, 1984-03-04  
  Barbin Horatio, M, SIA n  
  Barbin Ianthe, F, SIA n  
  Barbin Icarus, M, SIA n  
  Barbin Pipkin, M, SIA n  
  Barbin Poppy, F, SIA n  
  Barbin Elite, M, SIA n, 1980-12-19  
  Barbin Hera, F, SIA n, 1981-06-17  
  Barbin Iona, F, SIA n, 1981-11-14 [rev]  
  × Whiterose Sabha, M, SIA n, 1980-02-29, GB/GB [rev]  
   Ikumfurst Magnum, M, SIA n, 1983-03-11  
   Ikumfurst Soul Singer, F, SIA n, 1983-03-11, GB/GB [rev]  
   × Lovinamist Limelight, M, SIA n, 1983-07-12, GB/GB [rev]  
    Ikumfurst Madam Woo, F, SIA n, 1984-10-01  
    Ikumfurst Yamuchi, M, SIA n, 1984-10-01, GB/GB [rev]  
    × Valmereti Angelic, F, SIA f, 1980-12-02 [rev]  
      [...]
    × Bonamy Pascale, F, SIA n, 1981-10-02 [rev]  
      [...]
    × Telperion Kaththea, F, SIA h, 1983-10-23, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Bellis Candytuft, F, SIA a, 1979-02-08, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Simone Blue Batt, F, SIA a 21, 1983-01-08 [rev]  
      [...]
    × Burdach Pavlova, F, OSH c, 1983-05-11 [rev]  
      [...]
    × Maytime Peseta, F, SIA c 21 [rev]  
      [...]
    × Arroncet Ayesha, F, SIA b, 1983-09-26, GB/GB [rev]  
      [...]
  Barbin Kamilla, F, SIA n, 1982-05-12  
  Barbin Kristian, M, SIA n, 1982-05-12, -/GB [rev]  
  × Zeus Busy Lizzie, F, SIA a [rev]  
   Doral Caribbean Charles, M, SIA n, 1984-03-03, GB/-  
   Doral Carousel Kate, F, SIA n, 1984-03-03, GB/-  
   Doral Condrillac, F, SIA n, 1984-03-03, GB/-  
   Doral Count Caramel, M, SIA b, 1984-03-03, GB/-  
   Doral Cyndrillo, F, SIA n, 1984-03-03, GB/-  
  × Barbin Mignonne, F, SIA n [rev]  
   Barbin Aimee, F, SIA n  
   Barbin Ambrosius, M, SIA n  
   Barbin Antoinette, F, SIA n  
   Barbin Arianna, F, SIA n  
   Barbin Anastasia, F, SIA n, 1984-05-18 [rev]  
   × Lovinamist Cavalier, M, SIA n, 1978-03-21, GB/GB [rev]  
    Barbin Gossamer, M, SIA n  
    Barbin Grane, M, SIA n  
   × Pentangle Beauman, M, SIA b, 1976-11-29, GB/GB [rev]  
    Barbin Elan, M, SIA n 21  
    Barbin Emmanuel, M, SIA n  
    Barbin Emmelina, F, SIA n 21, 1985-04-22 [rev]  
    × Chamrone Coolmillion, M, SIA n, 1986-05-15, GB/GB [rev]  
      [...]
   × Zeppelin Winton, M, SIA b 21, 1985-08-16, -/GB [rev]  
    Barbin Jessamine, F, SIA n 21  
    Barbin Joel, M, SIA n  
    Barbin Jonquil, M, SIA n  
    Barbin Josephine, F, SIA n 21  
  × Brilain Moon Maiden, F, SIA b, 1983-07-02 [rev]  
   Aduam Oriana Poppy, F, SIA b, 1984-06-17 [rev]  
   × Orissa Champagne Charlie, M, OSH c 25 Var-8, 1985-08-06, GB/GB [rev]  
    Orissa Fearless Fred, M, OSH b 24, 1986-08-06  
    Orissa Full Ofun, F, OSH b 25, 1986-08-06 [rev]  
    × Gangaili Tipsy Nipper, M, OSH b 24, 1981-03-12, GB/GB [rev]  
      [...]
  × Shandean Perpetua, F, SIA n [rev]  
   Busybee Glory Bee, F, SIA n, 1984-08-31, GB/-  
   Busybee Wispa, M, SIA b, 1984-08-31, GB/-  
  × Tilenja Ballerina, F, SIA a, 1981-12-11 [rev]  
   Subenka Daisy Dewdrop, F, SIA b  
  × Busybee Blanche, F, SIA b, 1977-03-23, GB/GB [rev]  
   Busybee Portia, F, SIA b, GB/-  
  × Frenchelle Siobhan, F, SIA n, 1977-03-17, GB/GB [rev]  
   Busybee Dancing Queen, F, SIA n, 1984-01-24, GB/-  
  × Tamruat Black Orchid, F, OSH n, GB/GB [rev]  
   Tamruat Black Superb, M, ORS n, 1983-07-10 [rev]  
   × Barbecco Whisper, F, SIA c, 1983-03-05 [rev]  
    Heddlu Guinevereofcamelot, F, OSH b [rev]  
    × Glenavalon Kephren, M, OSH b 24 [rev]  
      [...]
    Heddlu Ladyofshalott, F, SIA b, 1985-05-09  
  × Penthouse Can Can, F, SIA n [rev]  
   Helsbels Cover Miss, F, SIA n [rev]  
   × Pioneer Dashing Cavalier, M, SIA c, 1983-07-01, GB/GB [rev]  
    Sylben Cleo, F, SIA n, 1985-11-12  
    Sylben Irish Cream, F, SIA b, 1985-11-12  
    Sylben Shogun, M, SIA n, 1985-11-12  
    Sylben Solitaire, F, SIA b, 1985-11-12  
    Sylben Titus, M, SIA n, 1985-11-12  
    Sylben Toro, M, SIA b, 1985-11-12  
    Sylben Cretan Moon, M, SIA n, 1986-06-12  
    Sylben Lutuli, F, SIA n, 1986-06-12, -/GB [rev]  
    × Richdale Yamoto, M, SIA n, 1986-01-19, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Kohinoor Tao, M, SIA n, 1975-07-16, GB/GB [rev]  
      [...]
    Sylben Miniminty, F, SIA n, 1986-06-12  
    Sylben Ranandi, F, SIA n, 1986-06-12  
    Sylben Silver Sunset, F, SIA b, 1986-06-12  
    Sylben Yannis, M, SIA n, 1986-06-12  
    Sylben Zorbas, M, SIA n, 1986-06-12  
  × Ikumfurst Bianco, F [rev]  
   Iwansho Modesty Blaise, F, SIA n, 1984-10-06  
  Barbin Krystel, F, SIA n, 1982-05-12 [rev]  
  × Norska Mighty Thor, M, SIA n 21, 1978-08-10 [rev]  
   Ikus Topaz Tigress, F, SIA n 21 [rev]  
   × Merrycury Ramadan, M, SIA b, 1979-08-10, GB/GB [rev]  
    Ikus Imperial Raj, M, SIA b 21  
  Barbin Tansy, F, SIA n, 1983-12-02 [rev]  
  × Kirash Barney, M, SIA b, 1976-04-07, GB/GB [rev]  
   Tolemac Tiara, F, SIA b [rev]  
   × Bansuki Tolemac Lad, M, SIA b Var-5, GB/- [rev]  
    Tolemac Chocolate Tsarina, F, SIA b [rev]  
    × Larksfell Lyrical Lullaby, M, SIA b, 1986-05-03, GB/GB [rev]  
      [...]
  × Druries Aella Rex, M, SIA c, 1975-08-06, GB/- [rev]  
   Tolemac Sealya Brewrex, F, SIA n, GB/- [rev]  
   × Adreeam Teasel Terror, M, SIA a, GB/- [rev]  
    Tolemac Gwenhwyfar, F, SIA a, GB/-  
  Barbin Tatiana, F, SIA n, 1983-12-02  
  Barbin Thea, F, SIA n, 1983-12-02  
  Barbin Tobias, M, SIA n, 1983-12-02  
  Barbin Tristan, M, SIA n, 1983-12-02  
  Barbin Troy, M, SIA n, 1983-12-02, -/GB [rev]  
  × Poppet Tamara, F [rev]  
   Poppet Prince Chas, M, SIA n  
  × Chamrone Imogen, F, SIA n, 1984-03-07, GB/- [rev]  
   Cabric Benjamin, M, SIA n, 1985-04-09  
   Carric Benjamin, M, SIA n, 1985-04-09  
   Carric Bryony, F, SIA n, 1985-04-09  
  × Chamrone Fearless Princess, F, SIA n, 1983-11-11, GB/GB [rev]  
   Chamrone Bengali Rose, F, SIA n, GB/-  
   Chamrone Intermezzo, F, SIA n, GB/-  
  × Barbin Mignonne, F, SIA n [rev]  
   Barbin Delphine, F, SIA n  
   Barbin Deryn, M, SIA n  
   Barbin Drogo, M, SIA n  
  Barbin Cory, M, SIA n, 1984-11-30 [rev]  
  × Gaddesby Columbine, F, SIA c [rev]  
   Chrisulyn Sun Chyung, M, SIA n, 1986-12-17  
 × Shimari Tai, F, SIA b, 1977-12-07 [rev]  
  Papagena Donna Elvira, F, SIA n  
 × Foxtwist Aquamanda, F, SIA b 21, GB/GB [rev]  
  Foxtwist Natalie, F, SIA b  
  Foxtwist Novello, M, SIA b 21  
  Foxtwist Mercury, M, SIA b 21, 1977-04-02, GB/DE [rev]  
  × Natascha von Aquitania, F, OSH n 24, DE/DE [rev]  
   Eva vom Wildsteig, F, OSH n 23 [rev]  
   × Jebel Aissa's Beaudelaire, M, SIA n, 1981-11-04 [rev]  
    Bernie von Gadiska, M, OSH n 24 [rev]  
    × Aegis Trade van Adinau, F, OSH c 25, 1982-07-02, BE/BE [rev]  
      [...]
  × Taoljo's Ondit, F, OSH b [rev]  
   Cedric von Aspiro, M, SIA b, DE/NL [rev]  
   × Fairytale's Lady Alphastar, F, SIA b 21, 1985-07-24, DE/- [rev]  
    Fairytale's E T, M, SIA b, 1987-02-02, NL/- [rev]  
    × Taothai Tiger Deirdre, F, SIA n 21, 1986-01-24, NL/NL [rev]  
      [...]
    × Pitlochry's Fizzle Fluffelien, F, SIA n 21, 1989-01-02 [rev]  
      [...]
   × Cinderella von Asima, F, OSH n 25, 1984-05-20 [rev]  
    Fairytale's Lady Alphastar, F, SIA b 21, 1985-07-24, DE/- [rev]  
    × Cedric von Aspiro, M, SIA b, DE/NL [rev]  
      [...]
  × Orplid's Kiowa, F, SIA d, 1980-10-22, DE/DE [rev]  
   Orplid's Cheyenne, M, SIA d, 1981-11-04, DE/DE [rev]  
   × Ardking's Chilli, F, SIA n, 1980-02-05, DE/DE [rev]  
    Orplid's Couscous, F, SIA *, DE/DE [rev]  
    × Orplid's Merlin, M, SIA n, DE/DE [rev]  
      [...]
    Orplid's Shangri-La, F, SIA h, DE/DE [rev]  
    × Conquest Dark Tawny, M, SIA n, 1983-07-01, NO/DE [rev]  
      [...]
  × Bianca von Vita Nova, F, SIA b, DE/DE [rev]  
   Clarissa von Vita Nova, F, SIA b 21, DE/DE [rev]  
   × Alcmene Cavaquinto, M, SIA n, 1980-03-12, NL/NL [rev]  
    Falco von Vita Nova, M, SIA b 21, 1983-06-08, DE/DE [rev]  
    × Emmely van Tanquerai, F, SIA b 21, NL/NL [rev]  
      [...]
  × Tamello's Calinca, F, SIA c 21, 1978-06-10 [rev]  
   Medea von Eschenthal, F, SIA b 21 [rev]  
   × Paladin von Backnang, M, SIA n, 1979-08-12 [rev]  
    Taras von Ascheburg, M, SIA b 21 [rev]  
    × Amira van Tadschikistan, F, OSH n, DE/- [rev]  
      [...]
    × Baika von Tonkay, F, OSH b, DE/DE [rev]  
      [...]
    × Sahra von Jahnshuegel, F, OSH n 24 [rev]  
      [...]
    Toysa von Ascheburg, F, SIA b 21 [rev]  
    × Normi von Wahrberg, M, SIA e, DE/DE [rev]  
      [...]
    × Dave van Katarro, M, OSH b 24 [rev]  
      [...]
  Foxtwist Fair Dandy, M, SIA b 21, 1977-05-13, GB/GB [rev]  
  × Sophisticated Sophie, F, SIA c, GB/GB [rev]  
   Bransley Choir Boy, M, SIA  
   Bransley Soul Singer, F, SIA b 21, 1980-05-16 [rev]  
   × Seadog Rickadoo, M, SIA n, 1976-08-19, GB/GB [rev]  
    Glenstorm Battlewind, M, SIA b 21, 1981-08-02  
  × Sylba Tallahassee, F, ORS c 22, 1978-11-11 [rev]  
   Miss Bonnie, F, SIA b 21  
   Perdicass Phoebegee, F, ORS c 22 [rev]  
   × Pendigo Scoobydoo, M, OSH b, 1986-07-01 [rev]  
    Pendigo Coconut Ice, F, OSH c 22  
    Pendigo Shadow Weaver, F, OSH c  
   × Sylba Ricardo, M, ORS b [rev]  
    Pendigo Paper Tiger, M, OSH b 22  
    Pendigo Rum Truffle, M, OSH b, 1986-07-01  
    Pendigo Scoobydoo, M, OSH b, 1986-07-01 [rev]  
    × Perdicass Phoebegee, F, ORS c 22 [rev]  
      [...]
   × Pendigo Pipkin, M, OSH b [rev]  
    Pendigo Astra, F, OSH b, 1982-11-07 [rev]  
    × Majik Felizah, M, OSH b, 1979-11-02, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Eirrem Merrymaker, M, SIA a, 1984-05-03 [rev]  
      [...]
    × Eirrem Smart Alec, M, SIA a, 1978-10-30, GB/GB [rev]  
      [...]
  × Sobreno Everlasting Joy, F, SIA c [rev]  
   Sobreno Hermione, F, SIA c  
  × Hilbre Roanne, F, SIA b, 1978-10-01 [rev]  
   Royalthai Davina, F, SIA b 21 [rev]  
   × Kimoki Dagmar, M, SIA b, 1974-08-21, GB/GB [rev]  
    Royalthai Gemma, F, SIA b 21, 1984-01-11 [rev]  
    × Adoneam Dominique Boy, M, SIA n, 1982-07-17, GB/- [rev]  
      [...]
    Royalthai Germain, F, SIA b 21, 1984-01-11  
  × Majik Zada, F, OSH b, GB/GB [rev]  
   Spidy Sparta, M, SIA c 21, 1981-10-07  
  × Majik Karoo, F, SIA c, 1978-03-15, GB/GB [rev]  
   Majik Sea Bird, F, SIA b 21, 1980-04-09, GB/GB  
   Majik Tulyar, F, SIA c, 1980-04-09, GB/GB [rev]  
   × Foxtwist Amigo, M, SIA c, 1977-09-04, GB/GB [rev]  
    Gwerthon Romantic Dream, F, SIA c, 1982-06-12  
    Gwerthon Thumbelina, F, SIA c, 1982-06-12 [rev]  
    × Maytime Landucci, M, SIA c, 1975-08-27, GB/GB [rev]  
      [...]
   × Foxtwist Fair Dandy, M, SIA b 21, 1977-05-13, GB/GB [rev]  
    Gwerthon Kerry Superb, F, SIA c, 1982-06-12  
  × Kaprico Snow White, F, SIA c [rev]  
   Pipozi Dainty Deliah, F, SIA  
   Pipozi Lilac Diamond, M, SIA c 21  
  × Shimari Menehune, F, SIA n [rev]  
   Shimari Tsai Fu, F, SIA n 21  
  × Foxtwist Aphrodite, F, SIA b, 1977-09-04 [rev]  
   Majik Horag, F, SIA b, GB/GB  
   Majik Minna, F, SIA b, GB/GB [rev]  
   × Quintral Magicman, M, SIA c, 1973-04-04, GB/GB [rev]  
    Majik Talasha, F, SIA b, GB/GB  
    Majik Xantaya Starlight, F, SIA b, 1980-03-23, GB/GB [rev]  
    × Kirash Damon, M, SIA b, 1976-10-26 [rev]  
      [...]
    × Foxtwist Amigo, M, SIA c, 1977-09-04, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Southlea Superscamp, M, SIA n, 1981-02-08, GB/GB [rev]  
      [...]
   Magic Rumber, F, SIA, 1979-09-11  
   Majik Cha Cha, F, SIA b, 1979-09-11, GB/GB  
   Majik Rumba, F, SIA n 21, 1979-09-11, GB/GB  
  × Elmtree Regina, F, SIA, 1977-03-11 [rev]  
   Ningsia Cleopatra, F, SIA b 21  
   Ningsia Hamlet, M, SIA b 21  
  × Foxtwist Emma, F, SIA a 21 [rev]  
   Genlad Katie Myvalentine, F, SIA n 21  
  × Snowqueen Silver Bride, F, SIA c [rev]  
   Leyshel Apollo, M, SIA c, 1979-06-04  
   Leyshel Serifia, F, SIA, 1979-06-04  
  × Majik Tulyar, F, SIA c, 1980-04-09, GB/GB [rev]  
   Gwerthon Kerry Superb, F, SIA c, 1982-06-12  
  × Shimari Seika, F, SIA n [rev]  
   Shimari Toi Chen, M, SIA n  
  × Majik Nahema, F, SIA b, 1979-11-02, GB/GB [rev]  
   Aztecat Ciruela, F, SIA c, 1981-09-05 [rev]  
   × Majik Felizah, M, OSH b, 1979-11-02, GB/GB [rev]  
    Aztecat Bronze Goddess, F, OSH b, 1982-11-02  
    Aztecat Huarucan, M, SIA c, 1983-09-06  
 × Rylil Starlette, F, SIA w 67, 1982-01-23, GB/GB [rev]  
  Papegaai Jack Frost, M, SIA w  
  Papegaai Satinette, F, SIA n  
  Papegaai Misty Halo, F, SIA w, 1983-02-12  
  Papegaai Winter Chimes, F, SIA w 67, 1983-12-12, GB/GB [rev]  
  × Shandean Glastron, M, SIA n, 1980-01-18, GB/GB [rev]  
   Thairano White Tiger, M, SIA w 67, GB/GB [rev]  
   × Saloshei Violet, F, SIA n [rev]  
    Thairano Panthero, M, SIA w [rev]  
    × Thairano Isadora, F, SIA n [rev]  
      [...]
   × Raffinee Chatonels Heather, F, BAL c, 1987-04-25, GB/GB [rev]  
    Chatonel SnowTiger, M, SIA w 67 Var-0, 1988-11-29, GB/GB [rev]  
    × Pheljo Crystal, F, BAL c, 1989-02-24, GB/GB [rev]  
      [...]
    Chatonel Whiteblaize, F, SIA w 67 Var-0, 1988-11-29, GB/GB [rev]  
    × Balik's Adagio of Chatonel, M, BAL a, 1988-01-25, US/GB [rev]  
      [...]
   × Papegaai Desert Orchid, F, SIA w [rev]  
    Yessiam White Diamond, F, SIA w 67, 1988-03-06  
    Yessiam Azimerdy, F, SIA w 67, 1988-03-09  
   Thairano White Rose, F, SIA w, 1985-03-12 [rev]  
   × Nevandco Imperial Boy, M, SIA n, 1986-07-09, GB/GB [rev]  
    Thairano Frosted Pearl, F, SIA w  
    Thairano Pinefrost, F, SIA w  
   × Bambino Aztec Warrior, M, SIA n, 1987-02-17 [rev]  
    Thairano Snow Queen, F, SIA w, 1988-06-01 [rev]  
    × Penthouse Dom Perignon, M, SIA n, 1983-12-15, -/GB [rev]  
      [...]
   × Silverbreeze Calisay, M, SIA b, 1984-07-24, GB/GB [rev]  
    Thairano Moonlight Merlin, M, SIA w, 1987-03-05  
   Thairano Rosebud, F, SIA w, 1986-02-02 [rev]  
   × Springgrove Dartagnan, M, SIA n, 1987-07-04, GB/GB [rev]  
    Rocamadour Cherif, F, SIA w, 1988-04-09  
  × Mianja John John, M, SIA n, 1985-09-12, GB/GB [rev]  
   Thairano Evening Primrose, F, SIA w 67 [rev]  
   × Shandean Dionysius, M, SIA n, 1978-03-24, GB/GB [rev]  
    Anjama Galadriel, F, SIA w 67, 1988-12-31 [rev]  
    × Adixiam Sweetsachmo, M, SIA n, 1988-08-05, GB/GB [rev]  
      [...]
    Anjama Gloredhel, F, SIA w 67, 1988-12-31  
    Anjama Alqualonde, F, SIA w 67, 1990-05-12  
  × Silverbreeze Calisay, M, SIA b, 1984-07-24, GB/GB [rev]  
   Thairano Fledermaus, F, SIA w, 1986-06-08  
  × Nevandco Imperial Boy, M, SIA n, 1986-07-09, GB/GB [rev]  
   Thairano Trixie, F, SIA w, 1990-08-08  
 × Patrician Pirouette, F, SIA f, 1975-10-08, -/GB [rev]  
  Catspaw Hope, F, SIA b, GB/- [rev]  
  × Penyrallt Picasso, M, SIA n, 1974-03-04, GB/GB [rev]  
   Sylknsatyn Leading Lady, F, SIA n  
   Sylknsatyn Spindrift, F, SIA b  
  Catspaw Harlequin, M, SIA d, 1979-09-23, GB/- [rev]  
  × Tamalins Alfabia, F, SIA b [rev]  
   Sadiva, F, SIA f  
  Catspaw Hazel, F, SIA b, 1979-09-23, GB/GB [rev]  
  × Baranduin Leander, M, SIA n, 1979-07-17, GB/GB [rev]  
   Catspaw Inga, F, SIA n, 1980-09-03, GB/-  
   Catspaw Iona, F, SIA n, 1980-09-03, GB/- [rev]  
   × Johpas Ricardo, M, SIA d 21, 1981-05-16, GB/GB [rev]  
    Mylynn Charlotte, F, SIA f, En/- [rev]  
    × Saxon Leopards Bane, M, SIA c 21, 1988-02-21 [rev]  
      [...]
    Mylynn Cenara, F, SIA f, 1985-03-25, GB/- [rev]  
    × Mylynn Kizmet, M, SIA d, 1984-11-23, GB/GB [rev]  
      [...]
  Catspaw Hebzibar, F, SIA f, 1979-09-23, GB/-  
  Catspaw Holly, F, SIA n, 1979-09-23, GB/- [rev]  
  × Okesha Star Galaxy, M, SIA n, 1979-03-08, GB/GB [rev]  
   Saloshei Seraphina, F, SIA n  
   Saloshei Sidewinder, M, SIA n  
   Saloshei Sonata, F, SIA n, 1981-03-03 [rev]  
   × Lorphil Legasy, M, SIA b 21, 1981-09-06 [rev]  
    Pathea Pandora, F, SIA n 21, 1984-07-05  
    Pathea Tabac, M, SIA b 21, 1984-07-05 [rev]  
    × Fistra Jameena, F, SIA n [rev]  
      [...]
   Soloshie Sonata, F, SIA n, 1981-03-03  
   Saloshei Stryker, M, SIA n, 1981-10-20, GB/GB [rev]  
   × Theebaw Gemma, F, SIA b, GB/GB [rev]  
    Furryface Crystal Susie, F, SIA n, GB/GB [rev]  
    × Pannaduloa Casper, M, SIA n, 1981-03-03, GB/GB [rev]  
      [...]
   × Charmant MistryMiss, F, SIA d, 1981-06-04 [rev]  
    Charmant La Pecosa, F, SIA f, 1983-03-14  
   Saloshei Shepherdess, F, SIA n, 1981-11-01  
  × Dalbigny Detasun, M, SIA n, 1985-04-08, GB/GB [rev]  
   Saloshei Wisteria, F, SIA n  
   Saloshei Yani, M, SIA n, 1987-10-03 [rev]  
   × Fistra Stringo Beads, F, SIA b, GB/GB [rev]  
    Fistra Flojo, F, SIA b [rev]  
    × Fistra Khariffe, M, SIA n [rev]  
      [...]
    × Fistra Knight Rider, M, SIA n, 1981-07-03, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Fistra Catbalou, M, SIA a [rev]  
      [...]
    × Emigre Renegade, M, SIA n, 1985-08-18, GB/GB [rev]  
      [...]
    Fistra Katanga, SIA n  
    Fistra Khariffe, M, SIA n [rev]  
    × Fistra Flojo, F, SIA b [rev]  
      [...]
    × Fistra Final Fling, F, SIA c, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Stravaganza Sayonara, F, SIA b 21 [rev]  
      [...]
   × Lessur Oyster Jewel, F, SIA b, 1980-08-10, GB/GB [rev]  
    Fistra Sazeric, M, SIA b  
    Fistra Shardonay, F, SIA b [rev]  
    × Shonalanga Moonraker, M, SIA c, 1987-05-21 [rev]  
      [...]
    Fistra Silkcut, SIA n  
  × Beaumaris Alexander, M, SIA n, 1981-07-01, GB/GB [rev]  
   Saloshei Shakira, F, SIA n [rev]  
   × Maytime Yorrick, M, SIA b, 1979-04-01, GB/GB [rev]  
    Saloshei Uptown Boy, M, SIA n  
   × Lovinamist Cavalier, M, SIA n, 1978-03-21, GB/GB [rev]  
    Saloshei Night Hawk, M, SIA n  
   × Dalbigny Detasun, M, SIA n, 1985-04-08, GB/GB [rev]  
    Saloshei Violet, F, SIA n [rev]  
    × Thairano White Tiger, M, SIA w 67, GB/GB [rev]  
      [...]
  × Lovinamist Talisman, M, SIA n, 1983-12-02, GB/GB [rev]  
   Saloshei Olivia, F, SIA n, 1985-01-10, GB/B [rev]  
   × Pyragaul Vaguely Noble, M, SIA n, 1983-07-30, GB/GB [rev]  
    Adqweam Albatross, F, SIA n, 1986-05-25, GB/GB [rev]  
    × Chudan Super Trouper, M, SIA n, 1985-10-18, GB/GB [rev]  
      [...]
   Saloshei Quamari Girl, F, SIA n, 1985-07-07  
 × Frenchelle Siobhan, F, SIA n, 1977-03-17, GB/GB [rev]  
  Busybee Dauphin, M, SIA n, GB/-  
  Busybee Minuet, F, SIA n, GB/-  
  Busybee Royale, F, SIA n, GB/- [rev]  
  × Maeprest Antonio, M, SIA n, 1979-06-12, GB/GB [rev]  
   Tascherres Leroy, M, SIA n  
   Tascherres Naw Mia, F, SIA n  
   Tascherres Octavia, F, SIA n  
   Tascherres Shaleema, F, SIA n [rev]  
   × Kayou Lenord, M, SIA ? 21, 1972-03-24 [rev]  
    Unspeakable Taboo, F  
   Tascherres Solomon, M, SIA n  
   Jinqua Star Attraction, M, SIA n, 1982-02-08  
   Tascherres Magda, F, SIA n, 1983-04-07  
  Busybee Lowry, M, SIA n, 1978-02-04, GB/-  
  Busybee Moonshine, F, SIA n, 1978-02-04, GB/-  
  Busybee Cavalier, M, SIA n, 1978-09-01, GB/NL [rev]  
  × Angharad van Anatevka, F, OSH b, 1981-12-27, NL/NL [rev]  
   Mighty Spirit van Anatevka, F, OSH b, 1983-06-08, NL/NL [rev]  
   × Nahomi's Aristo, M, SIA c, 1987-02-04, NL/NL [rev]  
    Drop-Ya-Gun van Anatevka, M, OSH b, NL/NL [rev]  
    × Disaster Daisey van Anatevka, F, SIA n Var-7, NL/NL [rev]  
      [...]
    × Y-Minou, F, OSH n Var-7, 1990-12-13, NL/NL [rev]  
      [...]
   × Uno Coriander Cassiope, M, SIA n, 1981-06-10, GB/NL [rev]  
    Thunderbolt van Anatevka, F, OSH n, 1985-03-29, NL/- [rev]  
    × Silverbreeze Senator, M, SIA n, 1985-02-18, GB/DE [rev]  
      [...]
   × Rahme Ranyhym Cappuccino, M, SIA b, 1985-11-15, NL/NL [rev]  
    Spirit's Joke van Anatevka, M, OSH b, 1986-04-01, NL/- [rev]  
    × Aimee van Opatja, F, OSH h, 1985-01-24, NL/- [rev]  
      [...]
  Busybee Hamish, M, SIA n, 1978-09-01, GB/GB [rev]  
  × Satyricon Leah, F, SIA c [rev]  
   Kangaroo Big Boy, M, SIA n  
   Kangaroo Cats Keeper, SIA n  
   Kangaroo Gate Keeper, SIA n  
   Kangaroo Peedy Puss, M, SIA n  
   Kangaroo Peedypuss, M, SIA n  
   Kangaroo Small Skipper, F, SIA n [rev]  
   × Zaparta Comet, M, SIA n 21, 1979-04-09, GB/GB [rev]  
    Euwin Dandy Lionheart, M, SIA b 21  
    Euwin Star Promise, F, SIA n 21  
   Kangaroo Swallowtail, SIA n  
   Kangaroo Tiddlipush, F, SIA n [rev]  
   × Marshbrook Sascha, M, SIA n, 1969-01-17, GB/GB [rev]  
    Kangaroo Fatso, SIA n  
    Kangaroo Guy, M, SIA n  
    Kangaroo Sugar Puss, SIA n  
    Kangaroo Sugarbird, F, SIA n, 1982-01-04  
  × Christana Soraya, F, OSH a 24, 1976-10-17, GB/GB [rev]  
   Cheops Lady Stardust, F, OSH n 24, GB/-  
   Cheops Ziggy Stardust, M, OSH n 24, GB/-  
   Cheops Jean Genie, F, OSH n 24, 1979-11-14, GB/GB [rev]  
   × Cheops Special Edition, M, OSH b 25, 1982-07-31, GB/GB [rev]  
    Cheops Bagheera, M, OSH n, 1983-07-01, GB/-  
    Cheops Camaro, M, SIA n 21, 1983-07-01, GB/-  
   × Fistra Knight Rider, M, SIA n, 1981-07-03, GB/GB [rev]  
    Cheops Illusion, F, SIA n, GB/-  
    Cheops Fascination, F, OSH n 24, 1983-01-28, GB/-  
   × Scintilla Thunderbird, M, OSH ns Var-6, GB/GB [rev]  
    Cheops Flash Harry, M, OSH ns 24, 1981-10-03, GB/-  
   Cheops Lady Starshine, F, OSH n 24, 1979-11-14, GB/GB [rev]  
   × Simone Zeberdee, M, SIA n, 1977-09-28, GB/GB [rev]  
    Cheops Mighty Merlin, M, GB/-  
    Cheops Odins Raven, M, OSH n, GB/-  
    Cheops Party Piece, F, OSH n 24, GB/GB [rev]  
    × Valena Beauregard, M, SIA n 21, 1977-07-01, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Fistra Knight Rider, M, SIA n, 1981-07-03, GB/GB [rev]  
      [...]
    Cheops Perfect Prudence, F, SIA n, GB/-  
    Cheops Punky Poser, F, OSH n 24, GB/-  
   × Fistra Knight Rider, M, SIA n, 1981-07-03, GB/GB [rev]  
    Cheops Daytona, M, SIA n 21, GB/-  
    Cheops Pantera, M, OSH ? 24, 1982-07-31, GB/-  
    Cheops Special Edition, M, OSH b 25, 1982-07-31, GB/GB [rev]  
    × Theebaw Gemma, F, SIA b, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Cheops Jean Genie, F, OSH n 24, 1979-11-14, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Phantazo Meg Merrilies, F, OSH c 24, 1982-01-23 [rev]  
      [...]
   × Killdown Midas, M, SIA n 21, 1980-03-31, GB/GB [rev]  
    Cheops Regency Stripe, M, SIA b 21, 1982-02-12, GB/-  
   Cheops Prettiest Star, F, OSH n, 1979-11-14, GB/- [rev]  
   × Cheops Kalendar Prince, M, OSH n 24, 1979-05-31, GB/- [rev]  
    Soria Abelard, M, ORS n 24  
    Soria Eloise, F, ORS n  
    Soria Kalstar Lulu, F, ORS n, 1980-10-10  
    Soria Starkal Jocasta, F, ORS n, 1980-10-10 [rev]  
    × Fistra Knight Rider, M, SIA n, 1981-07-03, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Zeppelin Limelight, M, SIA b 21, 1983-07-14, GB/GB [rev]  
      [...]
  × Patalou Trelissa, F, SIA a 21, 1978-06-28, GB/GB [rev]  
   Talang Minouch, F, SIA n 21  
   Talang Troubadour, M, SIA n 21, 1979-09-29, GB/GB [rev]  
   × Fistra Katereena, F, SIA b, 1980-12-05, GB/GB [rev]  
    Fistra Kalypso, SIA c, 1981-12-01  
    Fistra Kapucine, SIA b, 1981-12-01  
    Fistra Knaverone, SIA b, 1981-12-01  
   × Christana Soraya, F, OSH a 24, 1976-10-17, GB/GB [rev]  
    Cheops Disco Dago, M, OSH n, 1982-02-05, GB/-  
    Cheops Scintikat, F, OSH a 24, 1982-02-05, GB/-  
   × Lessur Oyster Jewel, F, SIA b, 1980-08-10, GB/GB [rev]  
    Fistra Caballero, M, SIA b  
    Fistra Fancy Pants, M, SIA c 21  
    Fistra Swagman, M, SIA b  
   × Johpas Blazin Glori, F, SIA f, 1977-08-20, GB/GB [rev]  
    Johpas Fanfaronade, F, SIA b 21  
    Johpas Ricardo, M, SIA d 21, 1981-05-16, GB/GB [rev]  
    × Zenobia (#1) Midnight Mystery, F, SIA n, 1983-07-21, GB/GB [rev]  
      [...]
    × Whipplewind Red N'Fair, F, SIA d 21, 1978-09-08 [rev]  
      [...]
    × Shermese Stringo Pearls, F, SIA n, GB/- [rev]  
      [...]
    × Adqweam Discovery, F, SIA n 21 [rev]  
      [...]
    × Littonlees Atalanta, F, SIA b [rev]  
      [...]
    × Shonalanga Astrid, F, SIA c, 1985-06-12 [rev]  
      [...]
    × Bedeslea Lilac Taffeta, F, SIA j [rev]  
      [...]
    × Catspaw Iona, F, SIA n, 1980-09-03, GB/- [rev]  
      [...]
    × Krazy Kym, F, SIA [rev]  
      [...]
   × Teje of Bowsolo, F, SIA a 21 [rev]  
    Adoneam Zia Zuni, F, SIA a 21  
   × Moondance Altimatre, F, SIA b [rev]  
    Tzu Indrani, F, SIA n 21 [rev]  
    × Patalou Veryan, M, SIA c 21, 1978-12-24, GB/GB [rev]  
      [...]
   × Talang Gaiety Girl, F, SIA f [rev]  
    Talang Hiawatha, M, SIA d 21 [rev]  
    × Moondance Altimatre, F, SIA b [rev]  
      [...]
    Talang Tishriya, F, SIA a 21  
   × Talang Tamarisk Choi, F, SIA a, 1974-03-10, GB/GB [rev]  
    Talang Charmer, F, SIA c  
   × Emmadee Ooz Shee, F, SIA b [rev]  
    Emmadee Whispers, F, SIA c 21  
Total number of cats is limited to 1,000

The correctness of this pedigree is not guaranteed.