logo

Forklaring af udtryk

[Oversat af Camilla Larsen, DK Sparhawk.]

Indavl: Parring mellem dyr som er nærmere beslægtet end gennemsnittet af parringer i racen. Vanligvis refererer definitionen indavl til parringer mellem nære slægtninge, som far og datter, bror og søster og halvbror til halvsøster. Planlagte avlsprogrammer bruger gerne denne strategi for at koncentrere ønskede gener blandt avlsdyrene, og fiksere sig ind på en speciel type eller udseende. Dette er en proces som viser både de gode og de dårlige kvaliteter blandt avlsdyrene. Hvis slægten er bærer af et mutenteret, recessivt gen (skadelig eller positivt), vil det antagelig vise sig tidligere ved indavl. Tanken bag indavl er at selv om det kan føre til et stort antal defekte kattekillinger på kort sigt, vil opkommet af negative egenskaber (og dermed eliminering fra avlsprogrammet) på lang sigt være for racens bedste.

Linieavl: Omtaler vanligvis parringer hvor det er fælles aner i de fire eller fem nærmeste generationer, generelt parringer som er mindre nære end indavl.

Indavlsdepression: Tab af egenskaber på grund af øget antal homozygote gener. Parringer mellem relateret katte over flere generationer øger sandsynligheden for at afkom arver identiske gener om og om igen. Dette kan resultere i individer med mindre variation af forskellige gener. Dette fører til at immunforsvaret bliver mindre effektivt. Katte kan kun producere antistoffer med generne de har, og jo færre forskellige gener, jo færre forskellige antistoffer bliver produceret. Individets mulighed for at producerer antistoffer bliver drastisk reduceret hvis det mister sin genetiske variation, altså at det kommer fra en smal genbase. Individet kan lettere blive udsat for sygdomme og øget rekonvalescens. Kattekillinger kan være mindre, apatiske, med dårlig vækst eller dødfødte. Frugtbarheden kan også blive nedsat. Artikel om indavlsdepression

Udparring: Parring mellem katter fra forskellige blodslinjer. Tætte parringer over tre eller fire generationer fører vanligvis til fiksering af type, og efter dette bliver det vanskeligere. På dette stadie begynder linjens vitalitet at lide, for eksempel af øgede reproduktionsproblemer eller et svækket immunforsvar. Mange opdrættere føler da at det er fornuftig at tage nyt blod ind. Dette skaber et "udparringskuld", og disse kattekillinger kan vise forbedring i helse og kraft helt fra fødslen af.

Novicekatte: En novicekat er en kat hvor forældrene, så langt vi ved, har bidraget til genbasen bare gennem denne kat. For eksempel Bridget, forældre ukendt x ukendt, er en novicekat. Hennes forældre har muligvis bidraget med flere katte til genbasen, men det antages at dette ikke er tilfældet hvis der ikke er beviser som viser det modsatte. En "novicekat" af denne definition har en relativt unik kombination af gener at tilbyde i forhold til andre katter i racen. Novicekattene man refererer til på denne side er dem som har grundlagt Maine Coon-racen før hovedstambogen blev lukket, i modsætning til de "nye novicekatte", som er introduceret til en allerede etableret genbase. At tage nyt noviceblod ind er en langvarig og vanskelig proces som involverer flere generationer og registre. For eksempel, en F1 novicekat er ofte en førstegenerations indfødt Maine Coon fundet tilfældigt i Maine og dens nabostater. ACA har stadigvæk deres stambog åben så når en opdrætter finder en kat som i udseende ligner vores renracede Maine Coon katte, kan de registrere denne kat som en F1 i ACA. Ophavet er ukendt og bliver markeret som dette, og fødselsdatoen bliver antaget. Nogen gange kan indfødte MC blive fundet på gårde, hvor forældrene er kendte og i live og fødselsdatoen er kendt, så visse F1 har nogle informationer tilgængeligt. Når den er registreret ind i ACA, bliver katten parret med andre novicekatte (eller katter med fulde stamtavler) og kattekillingerne i disse kuld bliver registret i ACA som F2. ACA registrerer kun op til F3, derefter bliver kattekillingerne registreret i CFF. CFF registrerer ikke kattekillinger med mindre end en F3-stamtavle, så det fungerer godt. TICA og ACFA registrerer F4 og op over så da er det op til opdrætteren hvis de vil registrere de ind i disse eller fortsætte med CFF. Når en stamtavle opnår F5 vil CFA kunne registrere dem, men de får ikke lov at deltage på udstillinger. CFA kalder dette at protokolfører en kat. Selv om en sådan opført kat ikke kan vises i CFA bliver de ellers behandlet som en hvilken som helst renracet kat, og dens kattekillinger har fuld stamtavle og registreres som dette med fulde CFA-rettigheder. Så en hvilken som helst kat med en stamtavle af seks generationer eller mere anses som at have en fuld stamtavle.

Gen: Segment af DNA, vanligvis en region som er kodet for et specielt protein. Gener bliver båret på kromosomer. Katte har vanligvis 19 par med kromosomer.

Locus: En plads på et kromosom. Hvert gen tilhører et locus, men flere gener kan tilhøre det samme loci.

Allel: En variant af et gen (en speciel sekvens). Hvis to alleler hos et diploid individ er identiske grundet arv (altså hvis begge alleler er direkte nedarvet av et eneste allel hos en forfader) kaldes disse autozygotiske. Hvis allelene ikke er identiske grundet arv (så vidt man ved) kaldes de allozygotiske.

Genotype: som bæres af et individ på et gen. Kattens genetiske ophav.

Fænotype: Kattens udseende.

Haploid: Individer som bærer et kopi af hvert gen.

Diploid: Individer som bærer to kopier af hvert gen.

Homozygot: Individ som bæbrer to identiske alleler.

Heterozygot: Individ som bærer to forskellige alleler.

Homozygote: De to gener i et par er identiske, for eksempel to recessiver eller to dominante.

Heterozygote: De to gener i et par er forskellige. For eksempel et makrel tabby-gen (dominant) og et klassisk tabby-gen (recessivt). Individet vil vise karakteristikken til det dominante genet, men kan videregive det recessive genet til afkom.

Population: En avlende gruppe af organismer; demes - delvis isolerede undergrupper.

Genpulje: Samlingen af alleler som er tilgængelige blandt reproduktive medlemmer af en population.

The Indavlsprocent: Måler sandsynligheden for at to alleler er identiske grundet avl (autozygote). Det er en måling af antallet gener som er homozygote grundet slægtskabet mellem forældrene. Sagt på en anden måde: den procentvise sandsynlighed for at et givet gen er homozygot grundet slægtskab mellem forældrene. Så 100 % vil sige at katten er homozygot i alle gener. Det vil sige at for hvert gen katten har arvet fra sin mor, har den arvet et identisk gen fra sin far. Dette sker når faren og moren er nært beslægtet. En indavlsprocent på 0 % vil sige at ingen gener er homozygote fordi det ikke findes noget slægtskab mellem individerne. (Alligevel kan generne være homozygote grundet tilfældigheder). Hvis indavlsprocenten er 0 %, vil det sig at kattens forældre ikke er i slægt. Nogle eksempler:

  • Når en kat bliver parret med søster/bror: 25 %
  • Når en kat bliver parret med en forælder: 25 %
  • Når en kat bliver parret med en halvsøster/halvbror: 12,5 %
  • Når en kat bliver parret med en bedsteforælder: 12,5 %
  • Når en kat bliver parret med en kusine/fætter: 6,25 %