logo

Původ mainských mývalích koček - část III

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

Tento článek je posledním ze tří částí interview s Donem Shawem, které se uskutečnilo v Memphisu začátkem března 1976. Mike Hicks, Beth Hicks a Rick Bramham hovořili s panem Shawem. Toto interview bylo nahráno a poté doslovně přepsáno.

RB - Hovořili jsme trochu o polydaktyních kočkách a o tom, proč mají.....
DS - Ano, to je prostá genetická dominance. Že může mít variabilní expresivitu...... Vyskytují se nadpočetné prsty. Kolik nadpočetných prstů a jak dobře formované tyto prsty jsou je záležitostí modifikace. Základní gen, který způsobuje nadpočetné prsty je jednoduše dominantní.
RB - Poskytuje mainské mývalí výhodu, když je má?
DS - No, mohlo by jim ji dát..... Tedy sněžnému králíkovi, o kterém jsme již dříve hovořili v záležitosti polydaktylie, by poskytovala další podpůrnou masu - plošnou masu, ne hmotnostní masu.
RB - Ale protože je variabilní v projevu, můžeme mít problémy, když šlechtíme na tento znak? Měli bychom problémy s defekty? Je několik chovatelů mainů, kteří se zajímají o zachování tohoto znaku.
DS - Nemohu uvést žádný dobrý důvod, proč nemít polydaktylní mainy, pokud je to to, co chcete. Chci tím říci, že nemohu uvést žádný dobrý selektivní důvod jako například co by bylo nebo nebylo výhodné, jestli polydaktylní kočky jsou zdravější nebo méně zdravé než jiné kočky. Řeknu, že některé osobní zkušenosti s polydaktylními mainy jsou takové, že mají v předních nohou určitou výhodu, což je dosti zajímavé. Mohou šplhat jiným způsobem, než ostatní kočky. Nešplhají prostě tak, že zatínají drápky, na kterých visí, ale opravdu používají prst podobný palci.
RB - Umožnilo by jim to poradit si s potravou stejně, jako medvídkovi mývalovi, který je možná částečně důvodem pro.....
DS - No, polydaktylní kočky to mohou do určité míry dělat. Existují i jiné kočky, které to dovedou. Polydaktylní kočky budou mít sklon k používání nadpočetného prstu -"palce" a tudíž bude existovat adaptace, aby se takto chovaly.
BH - Nevím, jestli o tom víte, ale existuje studie, kterou zpracoval někdo propojený se s univerzitou v 50. letech, která prokázala, že 40% mainů bylo polydaktylních. Bylo to před tím, než se vrátili do výstavních kruhů.
DS - To by mě vůbec nepřekvapilo. Určitě... bez ohledu na to, zdali jim to dává větší schopnost pro šplhání ha hladkém nebo skalnatém povrchu, což znám z osobní zkušenosti s polydaktylním kocourem, který šplhával po mřížoví u pošty, které se zdvihalo k mé střeše do dvora. Lezl nahoru jako opice ! Mohlo by jim to dávat nějakou výhodu pro přežití. Být schopni poradit si s potravou a větší obratností by jim jistě poskytlo určitou výhodu v přežití. Ale myslím si, že můžeme rozhodně říci- a nemyslím, že by se s námi někdo přel, že zvětšená plocha - zvětšení plošného objemu v porovnání se zvýšeným hmotnostním objemem polydaktylní nohy - by jim poskytla větší schopnost chůze ve sněhu. To samo by bylo dostatečnou selektivní výhodou, takže by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby polydaktylní kočky převládaly. Kdyby se tato vloha dostala do plemene, stalo by se to v dané oblasti převládajícím znakem.
RB - Odkud to vzalo? Jaký původní materiál to nesl?
DS - To opravdu nevíme. Polydaktylní zvířata se v populacích koček objevovala obecně. Jsem si jist, že to bylo u evropské kočky v roce 1500, 1400, 1300. Ale co bylo tím počátečním původem, zdali byla tato vloha asijského původu nebo afrického původu, to nemám zdání. Myslím, že nikdo o tom nemůže spekulovat. Víme o tom většinou kvůli Britům. Britové o tom psali a Britové o tom hovořili, ale neznamená to, že tam se to stalo. Máme sklon myslet si, že věci se staly na britském ˙zemí, protože tam to zjistili. To ale nutně neznamená, že tam se objevily. Britové je našli a využili jich. Tudíž se pro nás staly známými jako by byly britského původu. To platí zejména v organizovaném chovatelství. Přiřadili jsme britský původ spoustě věcí, které ve skutečnosti nepocházejí od britských koček.
RB - Nepředvídáte tedy žádné reálné problémy v chovu polydaktylních koček. Není to jako bezocasost?
DS - Ne, skeletální abnormalita, o které hovoříme, není deformující v tom smyslu, že by měla nějaký škodlivý dopad pro zvíře. Jelikož žiji s polydaktylním kocourem rok a půl, vidím, že stejně tak zdravý a šťastný jako každá jiná kočka. Byla-li jeho schopnost o něco zvýšena, nebylo to ničím jiným, než strukturou. Neshledal jsem nic, o čem bych mohl říci, že bylo proti tomu. Snad jen kromě estetiky, pokud se vám to tedy z estetického hlediska nelíbí.
RB - Lidé říkají, že mainské mývalí kočky se někdy objeví ve vrhu krátkosrstých koťat. Jinými slovy vynořuje se recesivní gen pro dlouhou srst a tyto kočky se objevují všude po celé zemi. Mohl byste je nazvat mainskými mývalími kočkami? Pokud mají typ, vzhled a srst?
BH - V šedesátých letech (20. století) bylo po celé zemi registrováno mnoho zakladatelských koček , protože odpovídaly standardu mainské mývalí, ačkoliv většina z nich odpovídala dlouhosrstým kočkám.
DS - Dovolte mi, abych se tím zabýval. Některé asociace měly a některé stále mají dosti otevřený registrační systém a dnes odpoledne můžete vyjít ven do ulic Memphisu a posbírat tam pravděpodobně 25 nebo 30 koček a založit z nich chovnou kolonii. Získáme z nich některé kočky, které budou mít odznaky a budou docela pěkně odpovídat standardu siamek.Přinejmenším bychom je nediskvalifikovali ve výstavním kruhu proto, že mají nedostatečný původ, že si nezasluhují být pokládány za plemeno. Mohli bychom také z této skupiny koček posbíraných z ulic Memphisu získat jedince, který by ˙spěšně odpovídal standardu mainské mývalí tak, aby mohl být vystavován bez diskvalifikace za nedostatečný původ. Zeptal bych se vás - je tato siamka siamkou a tento maine mainem? Oba dva pocházejí z této chovné populace. Říkám, že ani jeden z nich není skutečně maine nebo siamka. Jsou selektovaným zbytkem toho, co bylo v siamce a selektovaným zbytkem toho, co vytvořilo maina a toho, co se vyskytuje v obecné populaci koček pobíhajících po ulicích většiny větších měst. Naše divoká populace na ulicích jakéhokoliv velkého města je nyní souborem všech chyb a odpadlíků a uprchlíků a všeho možného. Takže, divoká kočičí populace jakéhokoliv velkého města má prakticky veškerý genetický materiál nezbytný k produkci jakéhokoliv vystavovaného plemene.
MH - Budeme-li to mít na paměti, jaká by byla vaše doporučení chovatelům čistokrevných koček ohledně registru zakladatelských koček (noviců)?
DS - Ve skutečnosti nechcete, abych hovořil o chovatelích čistokrevných koček. Protože pro chovatele čistokrevných koček mám jedno slovo. Jediná ryzí věc na tom je, že je to nesmysl _____! Hovořme o chovatelích koček s rodokmenem, protože chovatelé koček s rodokmenem, to je smysluplný výraz. Chovateli koček s rodokmenem rozumíme lidi, kteří vytvářejí rodokmen svých koček po dané časové období a daný počet generací. Během let jsem došel k pochopení faktu, co musíme mít ; pokud chcete stálost, pokud si chcete koupit dvě kočky a obě jsou hypoteticky... koupíte si dvě kočky, které jsou maini a chcete, aby se jim narodilo podobné potomstvo, můžete to udělat pouze s legitimními, registrovanými liniemi. Kočka, kterou bychom získali z oněch 25 nebo 30 - kdybychom ji spářili s mainem, může dát krásná koťata. Mohou se jí také ve vrhu narodit americké krátkosrsté nebo může mít ve vrhu siamky....
RB - Prr, Done, dvě dlouhosrsté nedají krátkosrstou, protože dlouhosrstost je recesivní.
DS - Ne, ale mohli byste dostat všechny druhy typů těla a struktury srsti a všeho, co se z toho vynoří. Jediný způsob, jak můžete trvale získávat potomstvo od dvou rodičů, které jim bude podobné, je, že pocházejí z rodokmenových linií, kde víte, že to tak bude fungovat trvale. To je kontrolovaná znalost. Jak říkám, kočka, kterou bychom vzali z ulice, kterou bychom mohli vzít na výstavu a vystavovat ji, by mohla být použita v chovu a mohla by dát mainské potomstvo.
MH - Mám z toho tedy usuzovat, že byste doporučoval zákonem zrušit registry zakladatelů (noviců)?
DS - Ne, neříkám, že bych zákonem zrušil registr zakladatelů (noviců). Říkám, že to co bychom měli udělat, je pokusit se lidem říci , jaký je rozdíl mezi koupí kočky s průkazem původu po předcích registrovaných v registru zakladatelů nebo po neznámém předku od neznámého předka. V tomto smyslu, když si koupíte kočku s neznámým předkem od neznámého předka, říká vám to přesně , že můžete dostat cokoliv, co se stane, že se narodí z neznámého s neznámými předky, bez ohledu na to, jak to vypadá. Když si koupíte dvě kočky s poctivým rodokmenem - a kladu důraz na slovo "poctivým" rodokmenem, máte 95% šanci, že se narodí potomstvo, které zapadne do rozsahu výstavních možností jeho rodičů. Myslím, že bychom mohli prodávat kočky na tomto základě a měli bychom to tak dělat. Měli bychom prodávat doložení původu (pedigreeing) na tomto základě. Poctivost rodokmenu. To znamená, že když si koupíte mou kočku s jejím rodokmenem, potom můžete vědět, že budete trvale dostávat tento typ kočky, pokud je to to, co vás zajímá. Tedy neříkat, že nemůžete dostat kočku, která vypadá jako tato, chová se jako tato a tak dále a že může dát koťata jako tato - může, ale vy to nevíte. Je to o tom, jak mnoho šancí chcete mít.
MH - Což je, o čem je chov koček s rodokmenem - získání podobných koťat.
RB - U plemene jako je mainská mývalí, které není nové, ale je nové v rodokmenech, musíte začít s registrem zakladatelů (noviců). Mám tím na mysli, že nemáte kočky s průkazem původu.....
DS - Každý začal registrem zakladatelů. Bůh nevystavuje žádné rodokmeny! (Všeobecný smích)
RB - ..... Bylo by lepší obstarat si kočku mainského typu ze Severovýchodu než odněkud jinud.
BH - Počkejte chvilku, dovolte mi, abych vám trochu nastínila, o čem budeme uvažovat před tím, než na to odpovíte. Existuje, nebo v minulosti existovalo průměrně 10 až 15 oddělených a odlišných linií mainů. Všichni registrovaní maini, kteří nyní existují, mají v genpoolu pouze toto. Deset odlišných linií - zakladatelských koček, o kterých víme. V nedávné době proběhla diskuse, která se týkala právě toho, že to je strašně malý gen pool - ne pro současnost, ale pro dobu, která přijde za deset let. Potřeba většího množství krevních linií se ukazuje u některých chovatelů, ale podpořit zakladatelské registry je jako říkat si o problémy. Chci tím říci, že je to prima, pokud je někdo čestný a pečlivý; vytýčí si cíle a ví, kam vedou - tak jsme se dostali tam, kde jsme nyní. Ale vždy tu bude někdo, kdo neví, pro co chová a stahuje plemeno do odpadiště a odchovává odpad.
DS - Nežádám Vás, aby jste podporovali zakladatelskou základnu. O těchto zakladatelských zvířatech říkám toto- vím, co se děje, pokud řeknete žádná zakladatelská zvířata. To prostě jen znamená, že když najdou kočku, lžou o tom. Vytvořili jste systém, ve kterém je mnohem prospěšnější lhát, než říci pravdu a kdykoliv se žena nebo muž ocitnou v tomto postavení, velmi málo z nich nebude lhát. To je důvod, proč kladu důraz na slovo poctivý rodokmen. Chci, abychom na to začali nahlížet z hlediska pokusu získat více poctivosti v rodokmenech tím, že dáte lidem svobodu to udělat, ale když to uděláte, tak víme, co se stalo a co od toho očekávat. Toto je pro mě mnohem důležitější než jestli.... Vytvořili jsme tato svévolná pravidla a vy víte, že : "můžete importovat mainy ze státu Maine pro zápis v registru noviců (zakladatelů)". Dobrá, tak si nějakou seberu v Arizoně. Říkám vám, že jsem si ji obstaral ve státě Maine. Jak, proboha, dokážete, že jsem si ji nepořídil v Maine?! Tak vytváříte nepřirozenou věc, aby jste přiměli lidi lhát - nemůžete to kontrolovat. Nikdy netvořte pravidla, která nemůžete kontrolovat !! Protože potom tvoříte pravidla, která zárove? podporují lidi, aby byli nepoctiví.
BH - Nebyly by šance na získání koťat správného typu lepší od zakladatelských koček ze státu Maine, než odjinud?
DS - Tvrdil bych, že je to pravda. Čím blíže se dostanete k původnímu genpoolu, při pořízení svého materiálu, tím více genpoolu bude odrážet realitu toho, co hledáte. Jistě, můžete najít kapky stříbra v žilách země na různých místech, ale pokud skutečně chcete stříbro dolovat, měli byste jít do stříbrného dolu. Nevydali byste se prostě na cestu a zkoušeli rýžovat v oblastech, kde se stříbro vyskytuje pouze zřídka. Takže kdybych já hledal zakladatelské kočky, abych vytvořil mainy, pomyslel bych si, že nejlepší věc je jít do státu Maine nebo do oné oblasti. Nejlépe daleko od větších měst. Naopak, kdybych hledal zakladatele pro Americkou krátkosrstou kočku, myslím, že bych šel do Jižního centrálního Texasu. Po pravdě znám někoho, kdo žije v Jižním centrálním Texasu a že to je místo, kde chová jedny z nejkvalitnějších Amerických krátkosrstých v zemi právě ze zakladatelských koček!
RB - Přemýšlela jsem o barvách mainů a odkud pocházejí. Zdá se, že jsou to převážně tabby a vícebarevné (particolors).
DS - Když se sem dostali první jedinci, povšimněme si, že jsme neměli colourpointy, neměli jsme stříbrné. Kočky, které pobíhaly Evropou byly převážně hnědé tabby. Pár modrých a ty byly nezvyklé. Dokonce si vzpomínám, že maltézská kočka - jakákoliv modrá kočka- byla druhem výjimečné kočky.
MH - Odbočme tedy, odkud tedy vlastně pocházejí modré kočky?
DS - Nu, pravděpodobně z ostrova Malta s použitím britského dědictví, což je důvod, proč ji nazýváme Malteseing, ale pravděpodobně to není pravda. Je pravděpodobné, že nějaký námořník sebral kočku a ta měla koťata a jedno z nich bylo modré a byli na ostrově Malta. Někteří Britové si mysleli, že to je neobvyklá kočka a našli v ní zalíbení a vzali si ji domů a máte Maltézskou kočku.
BH - Nebyly by tabbies, zvláště hnědé tabby a různobarevné lepší z hlediska maskování. Víte, červené budou nápadné jako pěst na oko.
DS - V původní divočině, ano.
BH - Můžeme tedy provést korekturu faktu, že všichni chováme hnědé tabby!!
DS - Ne, myslím, že hnědé tabby pravděpodobně byly...tedy Evropští předkové byli hnědé tabby - lesní hnědé tabby (Sylvester┤s).
RB - Hovořili jsme o modrých peršanech a že byli z nějakého důvodu typovější, než jiné barvy. Ovlivňují barvy vůbec typ?
DS - Ne samy za sebe. Je to záležitost genpoolu. Je to tak trochu jako bezocasost. Bezocasost se nese spolu s dalšími nesmírně prospěšnými věcmi. Vzpomeňte si, že modří peršani byli těmi původními peršany. To znamená, až tak daleko, pokud jde o výstavní peršany. Není to proto, že modrá byla jednou z prvních barev. Je to proto, že modrá byla jednou z nejnovějších barev a tudíž to byla novinka. Novost je tím, čemu se obvykle věnujeme. O tom, co vidíte celý svůj život byste nikdy neuvažovali jako o tom, co se stane výstavním kusem, dokud nepůjde kolem někdo, kdo něco takového nikdy neviděl a rozhodne se, že je to výstavní kus. Potom možná začnete takové věci nosit domů!
RB - Když vidíme hnědou tabby a řekneme, že vypadá jako maine coon, je to naše představa, není to fakt, že hnědé tabby mají sklon mít typ mainských mývalích koček? Myslím si o tom, že hodně starých Peršanů hnědých tabby bylo velmi blízkých maine coonům.
DS - Pššštttt. Už jste to říkal, viďte?
RB - Říkal jsem to.
DS - Máme to pustit chovateli peršanů? Myslím, že by se také mohl dostat do potíží, protože dělá něco špatně!
BH - Udělal by dobře, kdyby si to uvědomil!
DS - Perské kočky ve výstavních sálech.... někdo natáhl ruku a popadl kusanec genetického materiálu. Stalo se, že byl modrý , protože to bylo přesně to, co upoutalo jejich pozornost, protože to bylo odlišné. Dali to na stranu a přestali to chovat s všeobecnou populací. Všeobecná populace koček, z níž to vzali, neměla ony vtlačeniny v obličejích a velké kulaté oči a malé drobné uši nasazené po stranách hlavy a neměla ten nesmírně huňatý kožich. Chovatelé prováděli selekci na tyto znaky. Vyčlenili tyto kočky a vyjmuli je z hlavního proudu kočičí populace. Ty první byly modré. Tudíž veškerá akumulace genetického materiálu, která tvořila skutečně typové peršany byla spojována s maltézskými kočkami. Maltézský gen tam prostě byl, protože to byla barva, která přitahovala jejich pozornost, ale potom udělali všechnu tu selekci okolo a tudíž je v nich důvěrně zahrnuta. Není to tím, že sama modrá brva by peršanky dělala lepší. Je to proto, že se stalo, že byla nakumulována a spojena a kapičkou genetického materiálu. Nyní tedy sahají zpět do poolu a rozhodnou se, že z nich chceme mít hnědé tabby nebo něco jiného. Tak to udělali, kočky měly velké uši, dlouhé nosy a delší těla.....
RB - No a měli maine coona, (Všeobecný smích)
DS - Ne, maine coon si to vzal a šel jinou cestou. Víte, u mainů jsme vzali stejný hlavní proud kočičí populace a selekcí z něj vybrali to, co jsme nadrobili podél pobřeží Severní Ameriky. Příroda udělala totéž s maine coony, co malá stará dáma v Londýně udělala s modrými peršany. Příroda vybrala.....
RB - Říkáte, že máme blízko k přírodnímu plemeni kočky?
DS - Ano, říkám, že máte spíš to, co vybrala příroda, než člověk. Nyní se pravděpodobně chystáte zvrátit tento jev a zpackat to!
RB - To je přesně to, čemu bychom se rádi vyhnuli.
DS - Ale vidíte, že hnědé peršanky nemají mainský obličej. Mají původní kočičí obličej. Mainská kočka je nadstavbou, která byla selektována jiným způsobem.
RB - Jinými slovy při zavádění dalších barev přinášejí tyto barvy další.....
DS - Správně, když se ponořují hlouběji do všeobecného genpoolu, odkud pocházejí maini a odkud pocházeli původně (a odkud jsou nyní selektováni), přinášejí zpět tyto zbytky prostřednosti.
MH - Tak tedy na chvilku zpět ke specifičnostem, proč mají maini dlouhé obličeje?
DS - Měl bych určité podezření, když kocour říká myši "lépe tě vytáhnout z tvé díry, myšičko!". Tím chci říci, jestli si dokážete představit peršanku s plochým obličejem jak se snaží vyhrabat si polní myš z díry! Dokážete si to představit! Kdyby nejlepší kočka na výstavě ve třídě modrých peršanů byla ponechána ve státe Maine, aby přežila následující zimu pojídáním polních myší, které by dokázala nachytat s tou malou ořezanou tvářičkou - bez ohledu na to, jestli ji budete držet v teple a tak podobně a dokonce i když ji postavíte k myší díře jednou denně - domnívám se, že by zemřela.
MH - Můžeme to otisknout?
RB - Ona to udělá.
DS - Nu, nevidím důvod, proč to neotisknout.
RB - Je to přeci jasné každému, kdo má rozum.
BH - Vždycky říkám, že vezmu něčí peršanku a mého maina a pustím je společně ven a uvidíme, kdo z nich bude stále naživu za šest měsíců.
DS - Ale neshazujte tu ubohou peršanku. Je to také skutečně chytré stvoření. S tak krátkou tvářičkou a vystouplýma očima jako má ona, má estetickou hodnotu, která byla vytvořena s velkým zaujetím a sama si vede docela dobře. Sedí ve svém koutečku a jí pěkně namleté ledvinky zatímco váš main je někde venku a prokousává se sněhem, když hledá myší díru. Která kočka je chytřejší?!
RB - Adaptace na odlišné prostředí.
DS - Správně a inteligence je adaptací na vaše prostředí. Peršanka je velice inteligentní.
RB - Co si myslíte o hybridizaci, aby se zvýšil genpool a škála barev?
DS - Nevidím na tom nic špatného, pokud se tak děje kontrolovaným, poctivým, registrovaným chovem. Když vidíte něco, co chcete, usilujete o to a promyšleně se do toho ponoříte a když to získáte, vrátíte se a potom to začleníte do svého plemene. Neudržujte chaos a nevynášejte jej na povrch, to je hraní, to je zpětné křížení (chov). Ale když vidíte barvu nebo vidíte výrazný rys, charakteristiku, kterou chcete a o které si myslíte, že bude výhodná nebo esteticky atraktivní nebo v nějakém ohledu prospěšná, potom ji vyzvedněte, chopte se jí, vraťte se s ní zpět a včleňte ji do plemene. Ale uveďte v rodokmenu poctivě, jak jste se k tomu dopracovali.
RB - Ovšem mnoho asociací to tak jako tak nepovolí.
DS - Takže to, co můžete udělat je začít měnit své registrační systémy, protože jste lidmi, kteří jakožto členové asociací mají volební právo. Registrační pravidla píší lidé. Myslím, pokud se nijak strašně nemýlím, že pro to všichni tři splňujete podmínky. Přinejmenším byste nebyli diskvalifikováni v mém kruhu jakožto bytosti nedostatečných kvalit na to, aby jste byli lidmi. Protože jsou to lidé, kdo píší standardy a opět jsou to lidé, kteří píší registrační pravidla, které můžete změnit, aby lépe vyhovovala poctivým chovným postupům, než ta, která jsou vytvořena nyní.
RB - Máte ohledně toho nějaké konkrétní představy.....
DS - Ó, mám jich spoustu a neustále s nimi bojuji!! To je na další poznámkový blok!
BH - Má ještě někdo něco? Něco jsme si z daného tématu jistě odnesli a jsme téměř na konci pásky.
O.K. Díky, Done.


© "The Scratch Sheet", Winter 1976.
Přetištěno se svolením.